Amber 💛

07:30 – 9:30➜ gromadzenie się dzieci;

08:30 – 08:40 ➜ śniadanie dla dzieci obecnych w przedszkolu;

08:40 – 09:30 ➜ swobodne zabawy i integracja w grupach, przygotowanie do zajęć;

09:30 – 10:00 ➜ rozpoczęcie zajęć projektowych w języku angielskim lub polskim;

10:00 – 10:15 ➜ ciepła zupa warzywna;

10:30 – 12:00 ➜ zabawy swobodne i ruchowe na świeżym powietrzu podczas sprzyjającej pogody, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

12:00 – 12:30 ➜ zajęcia projektowe w języku angielskim lub polskim;

12:30 – 12:50 ➜ obiad;

13:00 – 14:30 ➜ czas na relaksację, spokojne zabawy, leżakowanie;

14:30 – 14:45 ➜ podwieczorek;

14:45 – 17:30 ➜ czas na zabawy oraz rozchodzenie się dzieci do domu.