Biblioteka

Biblioteka w Open Future International School

  1.  Lokalizacja biblioteki i jej zbiory

Biblioteka znajduje się na trzecim piętrze budynku Liceum Open Future. Jest otwarta dla uczniów w następujących godzinach:

 

W bibliotece znajduje się ponad 3 tysiące książek, czasopism i innych materiałów dostępnych dla uczniów. Nasi uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z zasobów biblioteki w swobodnym dostępie. Dla uczniów zostały wydzielone półki, na których znajdą lektury na zajęcia z języka polskiego. Nauczyciele również mają swoją przestrzeń z materiałami i literaturą oraz podręcznikami potrzebnymi do prowadzenia przedmiotów. Nauczyciele i uczniowie w naszej Bibliotece znajdą Sylabusy do wszystkich przedmiotów oraz polityki szkolne i inne materiały dotyczące IB.

Zbiory w bibliotece podzielone są na następujące działy:

 • Language and Literature (szkolne lektury):

Group 1 Language A – książki w języku angielskim
Group 2 Language B – książki w pozostałych językach, w tym po hiszpańsku
Group 3 Individuals and Societies – książki z przedmiotów: Geofrafia, Historia, Psychologia, Biznes, IT
Group 4 Sciences – książki z przedmiotów: Biologia, Chemia, Fizyka, Zdrowie i wychowanie fizyczne – sport

Group 5 Mathematics
Group 6 The Arts

 • Książki IB
 • Czasopisma
 • Gry
 • Płyty CD i DVD
 • Sylabusy przedmiotowe

Biblioteka została podzielona na dwie sekcje. W pierwszej uczniowie mają możliwość czytania książek na wygodnych pufach i fotelach, a druga przeznaczona jest do nauki. Biblioteka jest również miejscem, w którym uczniowie mogą porozmawiać o swoich pasjach i książkach, które przeczytali. Uczniowie mogą również poszukać interesujących ich materiałów w bibliotekach i źródłach on-line. Bibliotekarz służy pomocą, aby pomóc studentom w wyszukaniu potrzebnych materiałów i zasobów do pisania prac i przygotowania się do egzaminów (również w bibliotekach lokalnych i uniwersyteckich).

Krótki „przewodnik” po krakowskich bibliotekach uczniowie mogą znaleźć w aplikacji Toddle w zasobach swojej klasy (Homeroom). Dla uczniów, którzy chcieliby poszukać zasobów on-line dostępna jest pracownia komputerowa. W naszej Bibliotece znajdują się również dwa komputery i drukarka, aby uczniowie mogli na miejscu wyszukać i wydrukować interesujące ich informacje i zasoby. 

Każdego roku, na początku I semestru uczniowie zostają zapoznani z regulaminem biblioteki oraz jej zbiorami. Podczas lekcji bibliotecznych Bibliotekarz zapoznaje uczniów ze sposobem tworzenia bibliografii i opisu bibliograficznego. Bibliotekarz pokazuje uczniom również zbiory on-line (np. katalogi bibliotek, czasopisma on-line) podczas lekcji w pracowni komputerowej. Podczas lekcji bibliotecznych uczniowie zostają również zapoznani z zasadami Academic Honesty obowiązującymi w szkole, oraz tym czym jest plagiat i w jaki sposób uczeń może korzystać z dorobku naukowego w sposób legalny (zasady cytowania, parafrazy).

 

  2.  Poszukiwanie materiałów (książek, czasopism itp.)

Co musi zrobić uczeń aby znaleźć interesujące go materiały?

1.   Sprawdza czy interesująca go książka/artykuł znajduje się w szkolnej bibliotece.

2.   Jeśli książki/czasopisma nie ma w szkolnej bibliotece:

  • Wspólnie z bibliotekarzem sprawdzają dostępność w lokalnych bibliotekach oraz bibliotekach Uniwersyteckich.
  • Bibliotekarz w porozumieniu z Zarządem i Dyrekcją Szkoły dokonuje zakupu potrzebnej pozycji naukowej.

3.   Bibliotekarz może zarezerwować dany egzemplarz jako tzw. wypożyczenie międzybiblioteczne (o ile tak opcja istnieje w danej bibliotece).

4.   Uczeń poszukuje materiałów również w zasobach on-line.

 •  

Nauczyciel bibliotekarz służy pomocą w doborze literatury do esejów i projektów. Podczas lekcji bibliotecznych przypomina zasady tworzenia poprawnej bibliografii oraz zasady i sposoby cytowania. Uczniowie podczas korzystania z zasobów bibliotecznych mogą również wyszukać potrzebne im materiały on-line na udostępnionym do użytku dla uczniów komputerze, na którym również znajdą potrzebne im informacje dotyczące bibliografii i cytowania.

 

  3.  Współpraca z innymi bibliotekami

Biblioteka każdego roku stara się nawiązać współpracę z lokalnymi bibliotekami.  W obecnym roku jest to Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie znajdująca się przy ulicy Rajskiej 1. W grudniu nasi uczniowie klas I i II LO odwiedzili tę Bibliotekę. Podczas wizyty poznali historię tego miejsca, zasady korzystania z zasobów i uzyskali możliwość zapisania się do Biblioteki.

Uczniowie naszej szkoły mogą szukać książek, materiałów do swoich esejów przedmiotowych w:

 1. Bibliotekach lokalnych – do biblioteki może zapisać się każdy (wystarczy szkolna legitymacja i pobranie karty bibliotecznej).
 2. Katalogach online
 3. Bibliotece na ulicy Rajskiej
 4. Bibliotekach Uniwersyteckich (Uniwersytet Papieski, Uniwersytet Jagielloński)

Do biblioteki może zapisać się każdy. Aby to zrobić należy posiadać legitymację szkolną i pobrać kartę biblioteczną.

  4.  Materiały dla uczniów

Uczniowie mogą korzystać z różnych zasobów on-line. Każdego roku Bibliotekarz wyszukuje nowe linki z źródłami on-line dla uczniów, tak aby baza materiałów on-line powiększała się.

W marcu szkoła umożliwiła nauczycielom dostęp na bazy JSTOR (2 tygodniowy dostęp do kolekcji stworzonej na potrzeby szkół ponadpodstawowych), a w sierpniu planowany jest zakup tej platformy na nowy rok szkolny.

Obecnie dostępne i polecane uczniom są następujące zasoby:

 

  5.  Sylabusy

W bibliotece znajdują się sylabusy do wszystkich przedmiotów. Zarówno nauczyciele przygotowujący kursy jak i uczniowie mają do nich wgląd.