Biblioteka

Biblioteka w Open Future International School

  1.  Lokalizacja biblioteki i jej zbiory

Biblioteka znajduje się na trzecim piętrze budynku Liceum Open Future. Jest otwarta dla uczniów w następujących godzinach:

 

W bibliotece znajduje się około 3 tysięcy książek, czasopism i innych materiałów dostępnych dla uczniów. Nasi uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z zasobów biblioteki w swobodnym dostępie. Dla uczniów zostały wydzielone półki, na których znajdą lektury na zajęcia z języka polskiego. Nauczyciele również mają swoją przestrzeń z materiałami i literaturą oraz podręcznikami potrzebnymi do prowadzenia przedmiotów.

Zbiory w bibliotece podzielone są na następujące działy:

 • Lektury
 • Literatura:

Group 1 Language A
Group 2 Language B
Group 3 Individuals and Societies
Group 4 Sciences
Group 5 Mathematics
Group 6 The Arts

 • Materiały dla nauczycieli
 • Czasopisma
 • Gry
 • Płyty CD i DVD
 • Sylabusy przedmiotowe

Biblioteka została podzielona na dwie sekcje. W pierwszej uczniowie mają możliwość czytania książek na wygodnych pufach i fotelach, a druga przeznaczona jest do nauki. Biblioteka jest również miejscem, w którym uczniowie mogą porozmawiać o swoich pasjach i książkach, które przeczytali. Mogą również poszukać interesujących ich materiałów w bibliotekach i źródłach on-line. Bibliotekarz służy pomocą, aby pomóc studentom w wyszukaniu potrzebnych materiałów i zasobów do pisania prac i przygotowania się do egzaminów (również w bibliotekach lokalnych i uniwersyteckich).

Krótki „przewodnik” po krakowskich bibliotekach uczniowie mogą znaleźć w aplikacji Toddle w zasobach swojej klasy (Homeroom). Dla uczniów, którzy chcieliby poszukać zasobów on-line dostępna jest pracownia komputerowa. W naszej Bibliotece znajduje się również komputer dla uczniów, aby mogli na miejscu wyszukać potrzebne im informacje i zasoby.

Każdego roku, na początku I semestru uczniowie zostają zapoznani z regulaminem biblioteki oraz jej zbiorami. Podczas lekcji bibliotecznych Bibliotekarz zapoznaje uczniów ze sposobem tworzenia bibliografii i opisu bibliograficznego. Bibliotekarz pokazuje uczniom również zbiory on-line (np. katalogi bibliotek, czasopisma on-line) podczas lekcji w pracowni komputerowej. Podczas lekcji bibliotecznych uczniowie zostają również zapoznani z zasadami Academic Honesty obowiązującymi w szkole, oraz tym czym jest plagiat i w jaki sposób uczeń może korzystać z dorobku naukowego w sposób legalny (zasady cytowania, parafrazy).

 

  2.  Poszukiwanie materiałów (książek, czasopism itp.)

Co musi zrobić uczeń aby znaleźć interesujące go materiały?

 1. Sprawdza czy interesująca go książka/artykuł znajduje się w szkolnej bibliotece.
 2. Jeśli książki/czasopisma nie ma w szkolnej bibliotece to:
  • Wspólnie z bibliotekarzem sprawdzają dostępność w lokalnych bibliotekach oraz bibliotekach Uniwersyteckich.
  • Bibliotekarz w porozumieniu z Zarządem i Dyrekcją Szkoły dokonuje zakupu potrzebnej pozycji naukowej.
 • Bibliotekarz może zarezerwować dany egzemplarz jako tzw. wypożyczenie międzybiblioteczne o ile tak opcja istnieje w danej bibliotece. Uczeń poszukuje materiałów również w zasobach on-line.

 

Nauczyciel bibliotekarz służy pomocą w doborze literatury do esejów i projektów. Podczas lekcji bibliotecznych przypomina zasady tworzenia poprawnej bibliografii oraz zasady i sposoby cytowania. Uczniowie podczas korzystania z zasobów bibliotecznych mogą również wyszukać potrzebne im materiały on-line na udostępnionym do użytku dla uczniów komputerze, na którym również znajdą potrzebne im informacje dotyczące bibliografii i cytowania.

 

  3.  Współpraca z innymi bibliotekami

Biblioteka każdego roku stara się nawiązać współpracę z lokalnymi bibliotekami.  W obecnym roku jest to Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie znajdująca się przy ulicy Rajskiej 1. W grudniu nasi uczniowie klas I i II LO odwiedzili tę Bibliotekę. Podczas wizyty poznali historię tego miejsca, zasady korzystania z zasobów i uzyskali możliwość zapisania się do Biblioteki.

Uczniowie naszej szkoły mogą szukać książek, materiałów do swoich esejów przedmiotowych w:

 1. Bibliotekach lokalnych – do biblioteki może zapisać się każdy (wystarczy szkolna legitymacja i pobranie karty bibliotecznej).
 2. Katalogach online
 3. Bibliotece na ulicy Rajskiej
 4. Bibliotekach Uniwersyteckich (Uniwersytet Papieski, Uniwersytet Jagielloński)

 

  4.  Materiały dla uczniów

Uczniowie mogą korzystać z różnych zasobów on-line. Każdego roku Bibliotekarz wyszukuje nowe linki z źródłami on-line dla uczniów, tak aby baza materiałów on-line powiększała się. Obecnie dostępne i polecane uczniom są następujące zasoby:

 

  5.  Sylabusy

W bibliotece znajdują się sylabusy do wszystkich przedmiotów. Zarówno nauczyciele przygotowujący kursy jak i uczniowie mają do nich wgląd.