B
Nauczyciele w szkole podstawowej Open Future
15 październik 2015

Kamil Ozimek

Kamil jest pedagogiem i wychowacą w świetlicy...

Czytaj całość

15 październik 2015

Magdalena Kutyła

Magda jest pedagogiem i wychowacą w świetlicy  ...

Czytaj całość

1 wrz. 2015

Boris Hills

Boris pochodzi z Wielkiej Brytanii, jako native speaker będzie uczył języka angielskiego....

Czytaj całość

17 sierpień 2015

Karolina Teernstra

Karolina jest nauczycielem wczesnoszkolnym i wychowawcą klasy I BLUE...

Czytaj całość

1 kwiecień 2015

Katarzyna Orwat

Kasia jest pedagogiem specjalnym i rewalidacyjnym oraz wspomoga pracę nauczycieli w świetlicy...

Czytaj całość

8 sierpień 2014

Maja Sacilotto

W Open Future od: 08.2014 Maja Sacilotto jest pedagogiem i psychologiem, prowadzi zajęcia świetlicowe oraz koordynuje...

Czytaj całość

27 lt. 2014

Katarzyna Smoter

Kasia jest nauczycielem wychowania fiycznego...

Czytaj całość

23 sierpień 2013

Anna Boguń

 Ania jest nauczycielem wczesnoszkolnym i wychowawcą klasy II BLUE...

Czytaj całość

23 sierpień 2013

Małgorzata Arczewska

Małgosia jest koordynatorem PYP i wychowawca III BLUE...

Czytaj całość