Człowiek jako istota społeczna odgrywa w życiu różne role
7 lis 2017

Hej! To my – 5 blue! Zajmujemy się teraz zagadnieniami społecznymi. W ramach bloku badawczego: Człowiek jako istota społeczna odgrywa w życiu różne role badamy istotę społecznej natury człowieka z wielu różnych perspektyw. I tak: w ramach zajęć języka polskiego tworzyliśmy w grupach definicję społeczności, przygotowaliśmy prezentacje na temat grup społecznych, do jakich należymy, a ponadto omawiamy lekturę „Czarne stopy” o przygodach grupy harcerzy. Podczas zajęć historyczno-przyrodniczych przyjrzeliśmy się naszemu najbliższemu regionowi – Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, podejmując refleksję nad tym, co dobrego możemy dla niego zrobić. Na zajęciach z native speakerem dyskutowaliśmy o różnicach między różnymi grupami ludzi (np. Polakami i Anglikami), na muzyce poznajemy coś, co łączy całą społeczność Polaków – polskie tańce narodowe, a w ramach techniki rysowaliśmy w skali plan budynku szkoły – miejsca spotkań naszej dziecięcej (i nie tylko) społeczności. Przed nami kolejne tematy, np. opracowywanie na matematyce wyników ankiet dotyczących szkolnego życia, zaplanowanie i przeprowadzenie akcji społecznej w szkole, a także rozmowy o tym, jaką rolę może pełnić młody człowiek w swoim mieście, województwie, kraju, a nawet całej Unii Europejskiej. Ale chwila…? Skąd mamy wiedzieć, co to jest województwo? Dlatego zaczynamy od pracy z mapami i nauki odczytywania z nich informacji, a w tym celu stworzyliśmy modele z barwami hipsometrycznymi! Sami zobaczcie! http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html