Ferie czas start!
27 Sty 2020

Ambitne ferie w Open Future!

Rozpoczęły się zimowe ferie, jednak nasi nauczyciele nie odpoczywają, tylko nabywają nową wiedzę i kształcą nowe umiejętności pod okiem najlepszych trenerów! Dziękujemy firmie Lektikon i jej Dyrektorowi, Panu Radosławowi Świergoszowi z za świetne warsztaty. Dzisiaj doskonaliliśmy swoją wiedzę na temat kompetencji kluczowych, jutro zaczynamy wielki projekt ewaluacyjny IB- Self Study.

Będzie aktywnie, będzie naukowo, będzie twórczo!

Ambitne ferie w Open Future!Rozpoczęły się zimowe ferie, jednak nasi nauczyciele nie odpoczywają, tylko nabywają nową wiedzę i kształcą nowe umiejętności pod okiem najlepszych trenerów! Dziękujemy firmie Lektikon i jej Dyrektorowi, Panu Radosławowi Świergoszowi z za świetne warsztaty. Dzisiaj doskonaliliśmy swoją wiedzę na temat kompetencji kluczowych, jutro zaczynamy wielki projekt ewaluacyjny IB- Self Study.Będzie aktywnie, będzie naukowo, będzie twórczo!*We are really ambitious in Open Future when it comes to the winter break!Winter holidays have started but our teachers do not rest – they acquire new knowledge and learn new skills under the guidance of the best trainers! We would like to thank Lektikon and its Director, Mr. Radosław Świergosz for a great workshop. Today we have been improving our knowledge about key competences, tomorrow we are starting a great IB-Self Study evaluation project.It will be active, it will be scientific, it will be creative!

Opublikowany przez Open Future International School and Preschool Poniedziałek, 27 stycznia 2020