Grzegorz Łobodziński
21 sty 2014

W Open Future: od 10.2013

Grzegorz uczy gry na pianinie.

Sam o sobie

Jestem absolwentem studiów pianistycznych na Akademii Muzycznej w Krakowie z przygotowaniem pedagogicznym. Moją przygodę z pedagogiką instrumentalną rozpocząłem jeszcze podczas studiów – podejmując pracę w ognisku muzycznym z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Nauczanie gry na fortepianie zawsze sprawiało mi przyjemność i przynosiło efekty w postaci udanych występów uczniów na forach szkolnych i pozaszkolnych, uczestnictwa w konkursach, również ogólnopolskich, w których nierzadko zostawali laureatami. Wiem, że warunkiem sukcesu jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania muzyką i przekonanie ich oraz ich rodziców do konieczności intensywnego ćwiczenia na instrumencie.

Moje doświadczenie to już kilkanaście lat pracy zarówno z maluchami stawiającymi pierwsze kroki na klawiaturze, jak i dyplomantami szkoły średniej, późniejszymi studentami akademii muzycznej. Swą wiedzę i umiejętności pedagogiczne poszerzałem poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, w szczególności kursach i seminariach dla nauczycieli prowadzonych przez znanych profesorów. I chociaż w życiu zajmowałem się równolegle także wieloma innymi, nie związanymi z muzyką zadaniami (ukończone studia techniczne, praca na stanowiskach inżynierskich i logistycznych), to przekonałem się, że nauczanie gry na fortepianie jest tym, w czym się najlepiej realizuję.

W każdym uczniu dostrzegam zdolności artystyczne, bo wiem, że każdy je ma. Wiem również, że każdy uczeń jest inny – jedni wspaniale prezentują się na scenie, zaś inni swą wrażliwość wolą wyrażać poprzez odbiór sztuki, którego też trzeba ich nauczyć. Każde dziecko w innym czasie osiąga kolejne etapy dojrzałości emocjonalnej warunkującej zdobywanie umiejętności oczekiwanych na kolejnych etapach kształcenia muzycznego. Dlatego na pytanie rodziców czy ich dziecko nadaje się do kształcenia muzycznego zawsze odpowiadam, że się nadaje. Na podstawie wspartej własną praktyką wiedzy wyniesionej z niejednego szkolenia z dziedziny neurodydaktyki i kinezjologii edukacyjnej nabrałem przekonania, że wszystkie dzieci powinny uczyć się grać na instrumencie. Jeśli nawet nie zostaną wirtuozami, to z pewnością dzięki praktyce muzykowania ich układ nerwowy będzie się lepiej rozwijał, a jeśli mózg będzie lepiej wygimnastykowany, to ich zdolności poznawcze i zdolność myślenia będą lepsze w każdej dziedzinie życia.

{gallery}Galeria_Pianino{/gallery}

        
                              

http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html