Jak nauczyciele będą szkoleni i motywowani do pracy?
23 maj 2013

If the teacher is not on fire, neither are the students”. Jeśli nauczyciel nie ma w sobie ognia, nie zapalą się też jego uczniowie. To hasło najlepiej oddaje to, jak ważni dla procesu edukacji dzieci są pełni pasji, doskonale kompetentni i świetnie zmotywowani nauczyciele. Położymy na ten aspekt pracy szkoły szczególny nacisk.

3-dniowe zagraniczne szkolenia

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Open Future będą przechodzić regularne, 3-dniowe szkolenia organizowane przez International Baccalaureate Organization, które organizowane są w miastach Europy, na przykład w Paryżu, Genewie czy Lizbonie. Za szkolenia te zapłaci szkoła. Jedno szkolenie to koszt od 5 do 8 tysięcy złotych. Sporo więc będziemy inwestować w kadrę, ale to bardzo ważne. Szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez pedagogów z pozostałych polskich szkół certyfikowanych przez IB, ponieważ dają niepowtarzalną szansę nauczenia się metod pracy od najlepszych światowych ekspertów, nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, co umożliwia dalsze konsultacje. Słowa, jakie najczęściej padały w szkole ATUT i Monnet to: inspirujące i motywujące.

Praca w dobrym zespole

W szkole realizującej program IBO bardzo dużo czasu poświęca się na wspólne planowanie pracy w gronie pedagogicznym. Nauczyciele mają za zadanie przedstawić na forum grona swoje zamierzenia, jakie lekcje przeprowadzą w najbliższym czasie i w jaki sposób. Spotkanie trzeba tak przeprowadzić, żeby wywiązała się kreatywna atmosfera, gdzie każdy nauczyciel będzie mógł liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek, którzy podsuną ciekawe pomysły na inspirujące lekcje. Bardzo ważne jest, aby nie popaść w rutynę i aby każda lekcja dostarczała też nauczycielowi pozytywnych emocji, które muszą się przecież udzielić uczniom. Po zakończeniu okresu proektu grono pedagogiczne ponownie się zbiera i omawia, co się udało zrealizować, co nie poszło zgodnie z planem, co można było zrobić lepiej. Takie spotkania po pierwsze są źródłem wielkiej motywacji dla nauczyciela, kiedy widzi, że nie jest ze swoimi problemami sam, że może liczyć na koleżanki i kolegów. Z drugiej strony raporty z takich spotkań posyłane są do IBO i mają wpływ na ocenę pracy szkoły, co dodatkowo motywuje pedgogów do poważnego traktowania fazy przygotowań i podsumowań pracy. Można powiedzieć – budzi w nich ogień.

Godziwe wynagrodzenie

Oferowane przez nas zarobki, które będą wyższe od średniej w tej grupie zawodowej, mają zapewnić godziwe życie nauczycielom, aby mogli się w pełni poświęcić swojej pracy. Nie chcemy sytuacji, gdzie nauczyciel dorabia po godzinach korepetycjami i przychodzi na drugi dzień zmęczony i rozdrażniony do szkoły Open Future. Po pracy, która nie może trwać dłużej, niż 8 godzin dziennie, nauczyciel ma odpocząć i poświęcić czas swojej rodzinie. Musi się czuć doceniony, również finansowo, co przełoży się na poczucie wartości własnej pracy i przez to lepszą pracę – właśnie z ogniem. Nauczyciel ma być autorytetem dla uczniów pod każdym względem, a więc zapewnienie mu dobrego statusu materialnego leży w głęboko pojętym interesie szkoły i jej uczniów. Pogłębianie kompetencji, kreatywność i zaangażowanie będą miały bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie tych kluczowych dla wyników nauczania uczniów ludzi.

Wszystkie te działania mają na celu wykształcenie elitarnej kadry, która będzie realizowała edukację na najwyższym pozimie w ramach filozofii IBO i będzie zdolna do rozpalenie twórczego ognia w uczniach.

http://credit-n.ru/offers-zaim/zaymer-online-zaymi.html