Jaką mam gwarancję, że szkoła spełni standardy IBO?
23 maj 2013

W październiku 2014 szkoła podstawowa Open Future otrzymała statut kandydacki. Oznacza to, że udowodniliśmy, że chcemy i jesteśmy w stanie pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym wdrażać program PYP. Trzeba zaznaczyć, że nie każda szkoła zostaje zakwalifikowana do procesu autoryzacyjnego, więc traktujemy to jako wyróżnienie i wyraz zaufania ze strony IBO.

Okres kandydowania dla nowych szkół wynosi minimum 2 lata, tak będzie też w naszym przypadku. W tym czasie nasi nauczyciele są zobligowani do przechodzenia regularnych szkoleń, w tym 3-dniowych organizowanych w miastach Europy, np. w Paryżu, Genewie czy Lizbonie, których koszt musi pokryć szkoła. Jednym więc z punktów wniosku kandydackiego było udokumentowanie, że posiadamy na to środki i biznes plan, który zapewni ciągłość funkcjonowania placówki.

Każda szkoła kandydacka ma swojego opiekuna – doświadczoną osobę, która wspiera szkołę w tym okresie wytężonej pracy. Naszym opiekunem jest osoba, która obecnie pracuje w szkole podstawowej na Wyspach Kanaryjskich, a wcześniej pracowała w szkole podstawowej w Warszawie. Zna więc zarówno polskie realia, jak i jest doświadczonym koordynatorem programy PYP. Jest w stałym kontakcie z Gosią Arczewską, która pełni tą samą rolę w naszej szkole. Jednym z ważnych punktów ewaluacji nowych szkół są wizyty kontrolne, więc wkrótce spotkamy się osobiście. Poza tym sprawdzane są plany zajęć oraz prace uczniów.

Po upewnieniu się przez organizację, że szkoła pracuje już tak, jak zalecają eskperci PYP, otrzymamy status IB World School, na naszej stronie pojawi się logo, a nazwa naszej szkoły będzie wymieniona pośród tysięcy innych takich instytucji z całego świata.

Gwarancją osiągnięcia tego celu jest:

  • nasza determinacja – od początku nasza szkoła powstała wokół idei IB, uzyskanie certyfikatu jest obecnie priorytetem gwarantującym najwyższą jakość edukacji
  • jasne procedury organizacji IBO – organiacja wspiera, szkoli i kontroluje zespół Open Future, abyśmy osiągnęli wyznaczony cel, a my po prostu uczymy się i słuchamy
  • wsparcie rodziców – są oni świadomi, do czego dążymy i akceptują nasze działania, starania o uzyskanie certyfikatu są zapisane w naszych umowach o edukację ich dzieci

http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html