Jakich zatrudnicie nauczycieli?
23 maj 2013

Naszym celem jest zapewnienie edukacji dla dzieci od klasy pierwszej co matury. Na każdym etapie będą potrzeni inni pedagodzy.

Szkoła podstawowa

W początkowej fazie funkcjonowania szkoły, a więc w latach 2013-2015 będziemy potrzebować jednego nauczyciela do każdej klasy z tej racji, że w szkole podstawowej ten sam nauczyciel prowadzi wszystkie lekcje z dziećmi. Czyli od września 2013 roku zatrudnimy 1 lub 2 osoby – w zależności od tego, czy uruchomimy 2 klasy, czy 1. W  kolejnych latach będą to znowu 1-2 osoby do pracy z następnymi klasami pierwszymi.

Nauczyciele ci muszą posiadać wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli dyplom uczelni pedagogicznej z uprawnieniami do edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowym wymaganiem jest znajomość języka angielskiego.

Gimnazjum i liceum

Od roku 2015, kiedy planujemy uruchomić gimnazjum, zatrudnimy nauczycieli przedmiotowych, którzy spełnią wymagania MEN oraz będą płynnie mówili po angielsku – lekcje w gimnazjum będą już w większości prowadzone po angielsku, w tym też języku będą pisane prace przez uczniów. Planujemy pogodzić pracę tych nauczycieli z edukacją w liceum, które planujemy uruchomić w roku 2016.

Wsparcie w rekrutacji

W rekrutacji uczestniczą psycholodzy, których zadaniem jest dobór zestawu cech potrzebnych dla nauczyciela, który podoła dostosowaniu się do odmiennego systemu edukacji, jakim jest filzofia IBO oraz oczywiście pomoc w wyborze kandydata. Jest to o tyle ważne, że nauczanie w Open Future nie będzie polegało na ciągłym tłoczeniu wiedzy do głów uczniów, ale na zadawaniu pytań, często kontrowersyjnych oraz raczej inspirowaniu do odkrywania wiedzy przez uczniów. Jest to dla nauczyciela ogromna zmiana w pracy, dlatego to ważne, aby już na początku wybrać takich pedagogów, którzy chcą podołać i podołają temu wyzwaniu.

Elementem rekrutacji pedagogów jest też rozmowa po angielsku, w której wesprze nas anglista.

http://credit-n.ru/credit-card-single-tinkoff-platinum.html