Nauczyciele
10 mar 2015

If the teacher’s not on fire, neither are the students

Kadra w Open Future to wykwalifikowani nauczyciele z pasją. Oczywiste jest, że nawet najlepszy program edukacyjny, jakim według nas jest Middle Yeras Programme, musi być wdrażany przez nauczycieli, którzy w niego wierzą, którzy go dobrze poznają i którzy będą go konsekwentnie stosować w swojej pracy z młodzieżą. Program to narzędzie, który ma służyć nauczycielom w pracy. Zdajemy sobie sprawę więc, że kompetentni, pozytywnie zmotywowani i pełni zaangażowania nauczyciele to podstawa sukcesu uczniów Open Future.

Cechy naszych nauczycieli:

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – w Open Future ten język jest równorzędny z polskim. Poczynając od szkoleń, które przechodzą nauczyciele, a które są prowadzone po angielsku, poprzez przygotowanie dokumentacji w tym języku aż po komunikację z niektórymi rodzicami ale i członkami zespołu, którzy nie mówią po polsku – używamy języka angielskiego codziennie i bardzo często. Część przedmiotowych zajęć lekcyjnych może być prowadzona w tym jezyku (oprócz języka polskiego oraz historii i geografii polski)
  • wysokie kompetencje – zarówno akademickie, czyli zasób wiedzy z tematu uczonego przedmiotu, dydaktyczne, a więc umiejętności przekazania wiedzy w przyjazny i nowoczesny sposób, kierownicze (menedżerskie), bo nauczyciel zarządza nie tylko 18-osobową klasą, ale także współpracą z rodzicami oraz umiejętności budowania relacji, aby ta praca i współpraca przebiegała jak najefektywniej
  • wysokie zaangażowanie w pracę – zwłaszcza na początku naszej działalności będzie konieczny entuzjazm i dużo pracy, abyśmy wspólnie z uczniami udowodnili zarówno sobie samym, ale też rodzicom, że nauka według zaleceń International Baccalaureate Organization jest przyjemna i bardzo skuteczna dla uczniów, że nabyli mnóstwo nowych umiejętności, z których są dumni. Zaangażowanie nauczycieli przełoży się na dodatkową motywację uczniów.
  • partnerskie podejście do uczniów – wierzymy głęboko, że poza umiejętnościami szkolnymi i zdobywaniem wiedzy, bardzo ważnym zadaniem szkoły jest wychowanie uczniów na ludzi o wysokich kompetencjach społecznych, którzy są otwarci na innych, potrafią rozwiązywać problemy w duchu wzajemnego szacunku, zrozumienia swoich racji. Nauczyciel ma być tą osobą, która własnym przykładem nauczy dzieci właśnie takiego podejścia do współpracy nie tylko w klasie, ale w całym ich życiu

Bardzo ważnym elementem programu MYP jest współpraca pomiędzy nauczycielami. Wiedza nie może być podzielona na przedmioty, uczniowie muszą wiedzieć, że przedmioty zajmują się różnymi aspektami tego samego zagadnienia, ale łączą się w całość. Na przykład w tym samym czasie na historii powinien być omawiany okres wojen napoleońskich, na geografii regiony, w których te wojny były toczone, na języku polskim naszy hymn, gdzie „dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy”, a na przedmiotach ścisłych dzieci mogą się uczyć obliczać trajektorię pocisku wystrzelonego z armaty w czasie jednej z bitew cesarza Francji. Dzięki temu, że wiedza z różnych przedmiotów przenika się i łączy, uczniowie dużo więcej zapamiętują i widzą większy sens w nauce. Oczywiście nauczyciele poświęcaja dużo czasu, aby wspólnie zaplanować rozłożenie materiału na cały rok szkolny i cały okres nauki w gimnazjum tak, aby osiągnąć efekt nauki holistycznej.

Oto nasi nauczyciele: http://credit-n.ru/offers-zaim/oneclickmoney-zaim-na-kartu.html