Katarzyna Gucwa-Zielińska
25 sie 2015
 
Kasia jest nauczycielem geografii oraz przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Sama o sobie

Ukończyłam studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia z zakresu teologii i etyki życia rodzinnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od wielu lat jestem wychowawcą i nauczycielem geografii i wychowania do życia w rodzinie w krakowskich szkołach. Preferuję aktywne metody pracy, zachęcam uczniów do samodzielności i poszukiwania swoich pasji.
Od kilku lat jestem też tutorem młodzieży, pracuję zarówno w tutoringu rozwojowo-wychowawczym jak i naukowym. Poza pracą nauczyciela jestem trenerem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców i prowadzę kursy i warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej. 
Mam czworo dzieci, poza aspektami geograficznymi interesuję się psychologią rozwojową i neurodydaktyką.
 
 

http://credit-n.ru/blog-listing.html