Katarzyna Orwat
4 wrz 2015

Kasia jest pedagogiem specjalnym i rewalidacyjnym oraz wspomoga pracę wychowawców przedszkola.

 

SAMA O SOBIE

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku gromadziłam podczas licznych praktyk studenckich i wolontariatów. W kręgu moich zainteresowań mieszczą się głównie wszelkie aspekty pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także założenia wynikające z realizacji idei integracji w szkolnictwie.

W trakcie studiów odbyłam liczne kursy i szkolenia. Jednym z nich był kurs poświęcony metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, którą to często wykorzystuje w pracy z podopiecznymi. Uważam, że aktywność ruchowa dziecka wynika nie tylko z jego naturalnych potrzeb, ale, właściwie ukierunkowana, wpływa stymulująco na wszechstronny rozwój dziecka i umożliwia nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie społecznej. Aktualnie jestem także słuchaczem studiów podyplomowych: logopedia kliniczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, które także stały się moją pasją. Staram się nieustannie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

U swoich podopiecznych cenię przede wszystkich spontaniczność, szczerość i kreatywne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. W pracy z dziećmi bazuję na indywidualności oraz odmienności potrzeb każdego z nich, dlatego też zawsze dostosowuje formy i metody pracy do możliwości psychofizycznych dziecka oraz jego zainteresowań.

http://credit-n.ru/offers-zaim/otlnal-microzaimi.html