dr Marta Labocha-Derkowska
7 wrz 2015

Marta jest wychowawcą I klasy gimnazjum oraz jest nauczycielem biologii i chemi.

Sama o sobie

Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyłam w Częstochowie. Już w okresie liceum brałam udział w olimpiadach biologicznej i ekologicznej. Również w tym czasie rozpoczęłam swoją przygodę ze speleologią (nauka o jaskiniach) i chiropterologią (nauka o nietoperzach). Studia magisterskie i doktorskie ukończyłam na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasach studenckich była członkiem Koła Przyrodników UJ oraz działała aktywnie w Centrum Informacji Chiropterologicznej. Pracę magisterską poświęconą ekologii nietoperzy wykonałam w Puszczy Białowieskiej, natomiast pracę doktorską z dziedziny fizjologii ewolucyjnej wykonałam na nornicach rudych. Po ukończeniu studiów doktorskich pracowałam początkowo w Instytucie Nauk o Środowisku UJ, a następnie sześć lat spędziłam w USA i Kanadzie, pracując jako biolog. Obecnie pracuje także w Instytucie Nauk o Środowisku UJ.

http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html