Profile klas w Liceum

Uczniom naszego liceum proponujemy naukę w klasach o dwóch specjalistycznych profilach: STEM oraz SAP. Profile klas są dostosowane do dzisiejszych trendów i potrzeb młodych osób.

W pierwszej klasie uczeń wybiera rozszerzenia dowolnych przedmiotów, dzięki temu ma jeszcze możliwość zmiany wcześniejszej decyzji odnośnie wybranego profilu. Najpóźniej, przed rozpoczęciem nauki w klasie trzeciej podejmuje ostatecznie decyzje o wyborze swojej specjalizacji, a także czy chce zdawać maturę polską czy międzynarodową.

STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)

Profil klasy odpowiada potrzebom uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Zapraszamy zatem osoby uzdolnione matematycznie oraz zainteresowane połączeniem matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak: chemia, biologia.

Profil STEM jest  odpowiedzią na aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów medycznych, technicznych, informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą. Z pewnością też ta tendencja utrzyma się przez długi okres czasu. Dodatkowo warto wspomnieć, że rozszerzony program z matematyki doskonale przygotuje do studiów prawniczych, poprzez rozwój logicznego myślenia.

Klasa ta przygotowuje uczniów do studiowania na kierunkach:

 • medycznych (kierunki: lekarski, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, fizykoterapia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, kosmetologia, weterynaria),
 • inżynieryjnych (architektura krajobrazu, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria medyczna, ochrona środowiska, automatyka, mechatronika, elektronika, budownictwo, transport, robotyka),
 • informatyczno-matematycznych,
 • ekonomicznych (zarządzanie, biznes, bankowość),
 • fizycznych (astronomia)

Przedmioty rozszerzone to:

 • Matematyka,
 • Biologia,
 • Chemia.

Nauczane języki obce:

 • język angielski – poziom rozszerzony z uwagi na liceum dwujęzyczne.
 • język hiszpański – kontynuacja nauki lub od podstaw, nauczany w różnych grupach między klasowych.

SaP (Sociology and Psychology)

Profil klasy  powstał z myślą o osobach, których interesuje człowiek, jego emocje i psychika, a także mechanizmy rządzące jego zachowaniem oraz jego funkcjonowanie w otaczającym go świecie. Jest to idealny kierunek dla uczniów, którzy  są dobrymi obserwatorami, pełni życzliwości i empatii, posiadających wysokie umiejętności społeczne oraz zainteresowanych naukami socjologiczno-psychologicznymi.

Profil SaP to oferta dla uczniów, którzy interesują się głownie przedmiotami humanistycznymi oraz tematyką społeczną, pracą z innymi ludźmi. Daje możliwość znacznego poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Perspektywy zawodowe czyli do jakich studiów profil SaP przygotowuje uczniów:

 • filologie językowe w tym: polska i klasyczna,
 • historia sztuki i ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo,
 • dziennikarstwo i public relations,
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, teatrologia,
 • historia, archeologia, etnologia, filozofia,
 • kogniwistyka, psychologia, socjologia,
 • prawo, public relations,
 • politologia, stosunki międzynarodowe,
 • elektroniczne przetwarzanie informacji czy informacja naukowa,
 • marketing, reklama, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR, coaching i wiele innych.

Przedmioty rozszerzone to:

 • język polski,
 • historia
 • WOS.

Nauczane języki obce:

 • język angielski – poziom rozszerzony z uwagi na liceum dwujęzyczne.
 • język hiszpański – kontynuacja nauki lub od podstaw, nauczany w różnych grupach między klasowych.