Liceum procedura rekrutacji

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
  2. Spotkanie z przedstawicielem szkoły.
  3. Rozpoznanie poziomu znajomości języka angielskiego. Wymagana jest znajomość na poziomie minimum B1+ (zdany egzamin FCE na najwyższą ocenę).
  4. Rozmowa z dyrektorem liceum.
  5. Podpisanie umowy o kształcenie wraz z załącznikami i dostarczenie wymaganych dokumentów:
      – I klasa – wykaz ocen i oceny z pierwszego półrocza w 8 klasie oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
    – starsze klasy – świadectwa ukończenia poprzednich klas.
  6. Rozpoczęcie nauki w liceum. 

Oferujemy tydzień próbny (bezpłatny) dla uczniów rekrutowanych w trakcie trwania roku szkolnego.

Rekrutacja do liceum trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przejście procesu rekrutacji i podpisanie umowy o kształcenie.

W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację: 508 424 764