Warsztaty językowe

Dla uczniów, którzy nie posiadają wymaganej znajomości języka angielskiego (poziom B1+) w ciągu roku szkolnego organizujemy zajęcia przygotowujące do nauki w naszym liceum dwujęzycznym.

Oferujemy zajęcia, dzięki którym uczniowie będą mogli poprawić znajomość języka angielskiego, pokonają barierę językową oraz pozwolą poznają najważniejsze słownictwo i zasady gramatyki obowiązujące w diagnozach na poziomie B2.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych i rozpoczyna się od 1 marca 2021. Dokładny rozkład zajęć podany jest w momencie uruchomienia grupy.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy ukończyli studia filologiczne.

Cena kursu przygotowawczego dla jednego ucznia wynosi 1500 PLN. Uczestnicy kursu zwolnieni są z opłaty za ponowny test diagnozujący poziom języka angielskiego.