Maja Sacilotto
8 sie 2014

W Open Future od: 08.2014

Maja Sacilotto jest pedagogiem i psychologiem, prowadzi zajęcia świetlicowe oraz koordynuje wybrane projekty szkolne.

 Sama o sobie

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studentką V roku psychologii; swój warsztat pracy rozwijam dzięki kursom terapeutycznym Terapii Systemowej oraz krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; moją pracę z dziećmi i rodzicami wspierają umiejętności wyniesione ze szkoleń programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
Zaangażowanie osobiste, dynamiczność i pomysłowość w połączeniu z zastosowaniem adekwatnych narzędzi psychopedagogicznych sprawia, że jako wychowawca nie tylko odnoszę sukcesy pedagogiczne ale także odczuwam satysfakcję, bez której nie wyobrażam sobie pracy z drugim człowiekiem.
Jako pedagog interesuje mnie szeroko rozumiany rozwój i możliwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, ze szczególnym wskazaniem na rozwój jęzkowy dziecka w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym. Bycie członkiem społeczności Open Future daje mi szczególną okazję do pogłębienia wiedzy w tym zakresie i niezwykłą szansę współtworzenia środowiska wielokulturowości.
Moje prywatne zainteresowania nieznacznie różnią się od zawodowych, co pozwala zaoszczędzić trochę czasu w życiu:) Osobiście jestem członkiem rodziny wielokulturowej i na co dzień posługuję się trzema językami w komunikacji z rodziną. To właśnie inspiruje mnie do dalszych poszukiwań i doświadczeń związanych z wielojęzycznością i do pracy w atmosferze wielokulturowości.
W wolnych chwilach gram na skrzypcach i uprawiam wspinaczkę skałkową oraz turystykę górską.  Uwielbiam gorącą herbatę i kuchnię brazylijską!

she about herself

I graduated in Care and Upbringing Pedagogy in A. Mickiewicz University in Poznań and currently I am a student in the 5th year of psychology. I keep developing my skills with therapy courses: Family Systems Therapy and short term therapy called Solution Focused Brief Therapy. My way of working with children and parents is based on the programm School for Parents and Educators.
At my work I combine personal commitment, dynamism and ingenuity with adequate skills which renders success and gives me satisfaction which I couldn’t imagine working without.
As a pedagogist I am interested in children’s development, especially language skills development in multicultural and multilanguages environment. Being a member of Open Future School community gives me an extraordinary opportunity to deepen my knowledge in this area and an unusual chance to participate in creating a multicultural enviroment.
My private interests are not very different from the professional ones – it helps to save some time in daily life:) Personaly I am a member of multicultural family in which I use three languages for communication. This is what inspires me to keep searching new experiences in the multilaguages area and to work in a multicultural atmosphere.
In my leisure time I play violin, I rock climb and I hike in mountains. I love hot tea and Brazilian cuisine!

http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html