Kadra pedagogiczna

If the teacher’s not on fire, neither are the students

Kadra w Open Future to wykwalifikowani nauczyciele z pasją. Oczywiste jest, że nawet najlepszy program edukacyjny, jakim według nas jest Middle Yeras Programme, musi być wdrażany przez nauczycieli, którzy w niego wierzą, którzy go dobrze poznają i którzy będą go konsekwentnie stosować w swojej pracy z młodzieżą. Program to narzędzie, który ma służyć nauczycielom w pracy. Zdajemy sobie sprawę więc, że kompetentni, pozytywnie zmotywowani i pełni zaangażowania nauczyciele to podstawa sukcesu uczniów Open Future.

Cechy naszych nauczycieli:

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – w Open Future ten język jest równorzędny z polskim. Poczynając od szkoleń, które przechodzą nauczyciele, a które są prowadzone po angielsku, poprzez przygotowanie dokumentacji w tym języku aż po komunikację z niektórymi rodzicami ale i członkami zespołu, którzy nie mówią po polsku – używamy języka angielskiego codziennie i bardzo często. Część przedmiotowych zajęć lekcyjnych może być prowadzona w tym języku (oprócz języka polskiego oraz historii i geografii polski).
  • wysokie kompetencje – zarówno akademickie, czyli zasób wiedzy z tematu uczonego przedmiotu, dydaktyczne, a więc umiejętności przekazania wiedzy w przyjazny i nowoczesny sposób, kierownicze (menedżerskie), bo nauczyciel zarządza nie tylko 18-osobową klasą, ale także współpracą z rodzicami oraz umiejętności budowania relacji, aby ta praca i współpraca przebiegała jak najefektywniej.
  • wysokie zaangażowanie w pracę – zwłaszcza na początku naszej działalności będzie konieczny entuzjazm i dużo pracy, abyśmy wspólnie z uczniami udowodnili zarówno sobie samym, ale też rodzicom, że nauka jest przyjemna i bardzo skuteczna dla uczniów, że nabyli mnóstwo nowych umiejętności, z których są dumni. Zaangażowanie nauczycieli przełoży się na dodatkową motywację uczniów.
  • partnerskie podejście do uczniów – wierzymy głęboko, że poza umiejętnościami szkolnymi i zdobywaniem wiedzy, bardzo ważnym zadaniem szkoły jest wychowanie uczniów na ludzi o wysokich kompetencjach społecznych, którzy są otwarci na innych, potrafią rozwiązywać problemy w duchu wzajemnego szacunku, zrozumienia swoich racji. Nauczyciel ma być tą osobą, która własnym przykładem nauczy dzieci właśnie takiego podejścia do współpracy nie tylko w klasie, ale w całym ich życiu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, napisz do nas: rekrutacja@openfuture.edu.pl