FAQ oraz odpowiedzi

Podczas spotkań z rodzicami odpowiadamy na mnóstwo pytań, zatem wiemy, które zagadnienia najbardziej Państwa interesują. Poznanie Państwa oraz Państwa potrzeb pozwoliło nam stworzyć gotowy zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli pytania, które chcieliby Państwo nam zadać nie ma na poniższej liście, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

IBO to skrót od International Baccalaureate Organization, czyli Organizacja Międzynarodowej Matury. Jest to obecnie największa i najbardziej rozpoznawalna organizacja edukacyjna na świecie z siedzibą w Genewie w Szwajcarii, strona www dostępna jest pod adresem http://www.ibo.org

Jej działalność to uczenie nauczycieli nowoczesnych metod edukacyjnych, kontrola i nadzór nad szkołami z całego świata, które chcą wprowadzać sposoby pracy opracowane przez ekspertów-nauczycieli zatrudnionych w IBO. Społeczność IBO to ponad 100 tysięcy nauczycieli, setki tysięcy uczniów, prawie milion rodziców oddanych idei najwyższej jakości edukacji.

Troszkę ciekawej historii czyli

Historia IBO zaczęła się w latach 60-tych XX wieku, kiedy ludzkość przygotowywała się na zdawałoby się nieunikniony koniec. Takie wydarzenia jak Kryzys Kubański w 1962 roku uświadamiały wszystkim, że jedna pochopna decyzja jednego światowego przywódcy może w jednej chwili zmienić wszystko, co kochamy, nad czym pracujemy, w co wierzymy w ponury, martwy, szary, radioaktywny pył. Był to czas, kiedy społeczeństwa Europy i USA nie zastanawiały się czy, ale raczej kiedy nastąpi początek krótkiej, ale będącej końcem świata III Atomowej Wojny Światowej. Ale co miała z tym wspólnego edukacja?

W tamtych czasach pedagodzy zdawali sobie sprawę, jak przestarzały i niebezpieczny był system publicznej, tradycyjnej edukacji. Wszak po I Wojnie Światowej mówiono, że była to ostatnia wojna w dziejach ludzkości, bo pochłonęła taką ilość istnień, przyniosła takie straty i cierpienia wszystkim walczącym stronom, że niemożliwe jest, aby narody kiedykolwiek powstały przeciw sobie ponownie. Wystarczyło jednak 21 lat, aby w 1939 roku wybuchł konflikt jeszcze większy, jeszcze straszniejszy i napędzany jeszcze większym szaleństwem narodów. My, Polacy, doskonale rozumiemy tragedię tamtych czasów. Zaledwie kilkanaście lat po zakończeniu II Wojny Światowej ludzie budowali w ogródkach schrony przeciwatomowe, gromadzili żywność i lekarstwa, uczyli się technik przetrwania w poatomowym świecie!

Najlepsi nauczyciele zdawali sobie sprawę, że system edukacji w Europie oparty o idee budowy autorytarnego państwa Bismarcka jest winny nakręcającemu się szaleństwu naszego regionu świata. Szkoły wówczas wymagały od uczniów uczenia się na pamięć regułek, rozwiązywania prostych zadań według schematów bądź odtwarzania zapamiętanych obrazów i oczywiście umiejętności identycznego, ręcznego pisania, co wydawało się akurat zrozumiałe w erze przedkomputerowej. System był tak zbudowany, żeby poza wyuczeniem wiedzy i kompetencji potrzebnych w pracy w urzędach i przedsiębiorstwach nauczyć obywateli dyscypliny, posłuszeństwa i przyzwyczaić do przemocy ze strony przełożonych, a przełożonych nauczyć egzekwowania poleceń przemocą słowną ale i fizyczną. Celem nauki historii na przykład było, aby uczniowie zapamiętali, że w roku X sąsiedni naród zdradziecko zajął nam te i te tereny i że to było złe, ale za to w roku Y pod dowództwem bohaterskiego generała Z nasze wojska pokonały ich armię i nie tylko odzyskały utracone w roku X ziemie, ale nawet powiększyły terytorium kraju i to było dobre, wiekopomne i chwalebne. Uczniowie mieli zapamiętać X, Y i Z oraz że sąsiedzi to wróg, który czyha na nasze ziemie, ale którego potrafiliśmy pokonać w godny podziwu sposób. Dyskusja, zadawanie pytań o sens tych wydarzeń, o straty, o cierpienie były wysoce niewskazane, bo mogły zasiać zwątpienie w szczytny cel wdrukowania w świadomość uczniów, że nasz naród jest lepszy i silniejszy. Wszystko po to, aby wychować posłuszne, karne społeczeństwo, przyzwyczajone  do wykonywania ślepo rozkazów władcy. Wszelkie więc przejawy samodzielnego myślenia były tępione. Do łamania indywidualizmu, niezależnego myślenia było stosowane poniżanie, publicznego ośmieszanie i kary cielesne. Tak edukowane społeczeństwa były doskonałą pożywką dla zaślepionych rządzą podbicia świata typów jak Hitler, Stali czy Mussolini. Wystarczyła iskra, żeby społeczeństwa powtarzając bezmyślnie slogany ruszały na rozkaz wodza do boju, żeby zasłużyć na chwałę na kartach historii.

Właśnie wówczas w 1968 roku w Genewie zawiązano International Baccalaureate Organization, której celem było opracowanie nowych wymogów matury jako egzaminu prawdziwej dojrzałości. Matura klasyczna miała na celu sprawdzenie, czy uczeń odpowiada na pytania według z góry zadanego klucza, czy posłusznie i prawidłowo rozwiązuje zadania. Matura Międzynarodowa natomiast miała sprawdzać, jak szerokie horyzonty myślowe ma uczeń, czy ma swoje zdanie, własne przemyślenia, czy potrafi je uargumentować i spojrzeć na problem z każdej strony, czy potrafi zweryfikować usłyszane informacje, czy jest otwarty i potrafi sam poszukać źródeł, krytycznie je ocenić, czy potrafi się komunikować z ludźmi innych kultur, słuchać, współpracować i przekonywać. Do tego była oczywiście potrzebna wiedza, kompetencje, umiejętności, ale przede wszystkim własne, niezależne myślenie. Aby nauczyciele mogli to osiągnąć, opracowano profil ucznia IB, czyli zestaw 10 cech, które należało uświadamiać uczniom i je w nich wzmacniać, a całość metodyki, czyli przepisu jak uczyć młodzież w liceum, została zebrana w zaleceniach zwanych Diploma Programme. Szkoła miała prawo używać programu oraz logo IB tylko po pomyślnej certyfikacji.

Hasłem IBO jest „Today learners, tomorrow leaders” – właśnie wychowanie pozytywnych liderów nowoczesnego, pokojowego świata przyświecało jako cel dla założycieli i krzewicieli idei IBO. Oczywiście początki nie były łatwe, ale metodyka została zaszczepiona w kilkunastu liceach, głównie w Szwajcarii. Ale z czasem kolejne szkoły, kraje przekonywały się do idei Międzynarodowej Matury, coraz więcej liceów uruchamiało klasy z Diploma Programme, umożliwiało zdawanie Matury Międzynarodowej. Ruch ten wspierali wspaniali ludzie, na przykład artyści z grupy Pink Floyd śpiewali w słynnym utworze „Another Brick In The Wall” zaczynającym się od słów „When we grew up and went to school, there were certain teachers who would hurt the children anyway they could…”. Krytykowali tradycyjny, represyjny system szkolny; również poprzez słowa: „Teachers, leave those kids alone!”.

Kropla drążyła skałę!

Rozwój IBO

Pierwsi absolwenci szkół IB odnosili sukcesy, byli doceniani na uczelniach jako wspaniali studenci o dużych kompetencjach i otwartych umysłach. Jako ludzie dojrzali nie wyobrażali sobie, żeby ich dzieci mogły uczyć się w tradycyjnych szkołach. To nakręcało powstawanie kolejnych szkół IB i na świecie powstawała nowoczesna elita, która za swój cel nie miała dominacji nad niższymi warstwami społeczeństwa, ale przepełniona była chęcią budowania bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego świata. Wkrótce okazało się, że 2 lata w liceum to jednak trochę mało czasu, żeby zmienić sposób myślenia każdego młodego człowieka, który przeszedł przez kilkanaście lat młynka tradycyjnej edukacji. Powstał więc Middle Years Programme, czyli przepis na edukację w duchu IBO dla uczniów od 11 do 16 roku życia. Po kilku latach opublikowano Primary Years Programme – ostatni brakujący element układanki nowoczesnej edukacji międzynarodowej – metodykę pracy dla dzieci od 3 do 12 roku życia według filozofii IBO.

IBO dziś na świecie

IBO to po połowie wieku od założenia Fundacja, która skupia ponad 4,5 tysiąca certyfikowanych szkół na całego świata podzielających filozofię międzynarodowej edukacji, wszystkie można znaleźć pod adresem http://ibo.org/programmes/find-an-ib-school/. Wciąż jest to organizacja niezależna od rządów i korporacji. Utrzymuje się ze składek płaconych przez szkoły, nie musi więc ulegać żadnym naciskom politycznym czy biznesowym, co zapewnia obiektywność przekazywanej wiedzy i doświadczenia. Kolejne setki szkół starają się o certyfikaty dla poszczególnych programów.

Absolwenci Matury Międzynarodowej są bardzo cenieni na uczelniach na całym świecie. Na przykład w USA na wielu uczelniach stanowych przyjmowani są od razu na drugi rok studiów ze względu na wysoki poziom wiedzy i kompetencji. Wielkim osiągnięciem IBO jest zawarcie z niemal wszystkimi krajami świata porozumień o akceptacji metodyki nauczania w szkołach krajowych oraz uznania Matury Międzynarodowej jako równorzędnego krajowemu egzaminowi dojrzałości. Polska jest jednym z tych krajów.

Około połowa szkół IB to elitarne, prywatne i drogie placówki. Jednak druga połowa to szkoły publiczne, głównie zlokalizowane w USA, gdzie władze dofinansowują wprowadzanie metodyki IBO.

Dziś widmo wojny światowej wydaje się nierealne, ale świat pełen jest zagrożeń dla pokoju. Wciąż wiele ludzi nie zna innego sposobu na osiągnięcie swoich celów czy zdobycie zasobów niż przemoc i dominacja. Dlatego świat wciąż potrzebuje świetnie wykształconych liderów, którzy potrafią skupić uwagę na rozwiązaniu problemów, wnieść się ponad podziały, a swoją otwartością i szczerością zjednają sobie szerokie grono zwolenników.

Międzynarodowa edukacja w Polsce

Oczywiście blok wschodni do 1989 roku nie miał szans na kontakty z IBO. Komunistyczne władze jako główny cel edukacji w szkołach utrzymywały wychowanie hord posłusznych, nie zadających pytań robotników, urzędników i żołnierzy. Józef Stalin był ojcem koncepcji antagonizowania obywateli, zachęcania do szpiegowania się nawzajem, donoszenia na sąsiadów. Szkoły miały za zadanie nad tym pracować wprowadzając rywalizację i nieufność pomiędzy uczniami. Na szczęście nasza wrodzona, narodowa buntowniczość nie pozwoliła zrealizować tego planu w pełni, jednak do dziś widać, jak ławo populiści potrafią zawładnąć dużymi grupami społeczeństwa nastawiając je przeciw sobie.

Po roku 1989 prywatne szkoły często kojarzyły się z miejscem, gdzie rozpuszczone dzieci nowobogackich były przepychane z klasy do klasy za pieniądze rodziców – oczywiście nie zawsze było to zgodnie z prawdą, ale nieufność do „prywaciarzy” i „kapitalistów” zasiana przez system komunistyczny zbierała żniwo.

Dziś, kiedy Polacy i mieszkańcy innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej zetknęli się z międzynarodowymi zespołami, wyszli ze świadomością poza granice kraju czy regionu, zainteresowanie międzynarodową edukacją ogromnie wzrosło. Widzimy obecnie, jak bardzo dużo mogą zyskać nasze dzieci, jeśli od najmłodszych lat będziemy mogli pracować nad ich otwartością na świat, możliwością swobodnej komunikacji po angielsku, umiejętnością pracy w wielonarodowych zespołach nad rozwiązywaniem multidyscyplinarnych problemów. Wiele osób doświadczyło, jak przyjemnie pracuje się w zespole kierowanym przez osobę wykształconą w jednej z elitarnych szkół  na zachodzie. Dziś i nasze dzieci mają szansę na takie samo wykształcenie w certyfikowanych szkołach IB, które jest wspaniałą bazą do dalszego rozwoju i spełnienia się w życiu.

Open Future jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie – najwyższej jakości, certyfikowanej przez uznaną na arenie międzynarodowej szkoły dla dzieci z całego świata mieszkających tu, w Krakowie.

Od założenia Open Future International School w 2013 roku uzyskanie certyfikatu organizacji International Baccalaureate Organization (IBO) było jednym z naszych najważniejszych celów. Byliśmy świadomi, że to będzie potwierdzeniem, że tworzymy szkołę o najwyższym, światowym poziomie edukacji. Była to bardzo ważna obietnica złożona rodzicom pierwszych i kolejnych uczniów.

Aby uzyskać certyfikat IBO przedszkole lub szkoła musi przejść przez minimum 2-letni tak zwany okres kandydacki. Open Future otrzymało zgodę na bycie szkołą-kandydatem w październiku 2014, już po pierwszym roku działalności. Od tego momentu nasz zespół pod nadzorem eksperta wyznaczonego przez IBO oraz obowiązkowo przez specjalną osobę w naszym zespole – Koordynatora Programu PYP – przepracował wieleset godzin, aby wdrożyć punkt po punkcie wszystkie wymagania, jakie stawiane są każdej IB World School. Nauczyliśmy się pracować z dziećmi metodą projektu bazując na polskiej podstawie programowej, wkomponowując w to wszystko filozofię wychowania uczniów na świadomych, otwartych obywateli nowoczesnego, globalnego, wielokulturowego świata.

Był to ogromny wysiłek. Z czasem zauważaliśmy jednak w praktyce, jak niesamowite efekty dla uczniów dają metody pracy IBO i z każdym dniem nasz entuzjazm rósł wspierany przez pozytywny feedback rodziców.

W marcu 2017 nasze przedszkole i szkołę odwiedzili eksperci z IBO, aby przekonać się na miejscu o tym, jak dalece sięga postęp naszych prac. Wreszcie 12.06.2017 mogliśmy zatriumfować – otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnej ocenie naszej szkoły i przedszkola, otrzymaliśmy potwierdzenie pełnej akceptacji, otrzymaliśmy upragniony certyfikat. Jest to niesamowite osiągnięcie, zwłaszcza dla tak młodego zespołu. Jesteśmy siódmą w Polsce, a pierwszą w Małopolsce szkołą certyfikowaną dla etapu Primary Years Programme. Pełną listę IB Worls Schools można wyszukać na stronie http://ibo.org/programmes/find-an-ib-school/.

Certyfikat daje rodzicom gwarancję, że cała społeczność szkoły wierzy i wspiera kontynuowanie edukacji w duchu IBO w Open Future International School od przedszkola do końca klasy 5 Szkoły Podstawowej. Jest to też dowód na naszą determinację do tworzenia szkoły o najwyższym, światowym poziomie edukacji oraz na słowność w dotrzymywaniu naszych obietnic.

Dla klas 6-8 będziemy starać się o certyfikację dla programu Middle Years Programme najwcześniej jak się da, czyli od roku szkolnego 2018/2019, kiedy nasi uczniowie rozpoczną naukę w klasie 6.

Matura Międzynarodowa (MM) jest celem, ale wcale nie wymogiem edukacji w szkołach IB. Po szkołach IB można oczywiście przystąpić do klasycznej, polskiej matury.

Matura Międzynarodowa została zrównana z maturą państwową w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2006. Na MM uczeń może otrzymać ocenę w skali od 1 do 7. Każda polska uczelnia opracowuje swój przelicznik tych ocen na odpowiednik matury polskiej, ale generalna zasada jest, że każdy stopień to ok. 14% punktacji matury polskiej (np. 5 to 70%, 6 to 84%, a 7 to 100%). W przypadku zdawania przedmiotu na poziomie High Level może to być na przykład 28% za każdy stopień. Najlepiej jest sprawdzić warunki rekrutacji na wybranej dla ucznia wyższej uczelni.

Matura Międzynarodowa w porównaniu z polską maturą państwową ma wiele przewag, np:

  • ocena jest bardziej przewidywalna, gdyż na ocenę mają wpływ osiągnięcia z 2 lat nauki w liceum. Polska matura jest bardziej ryzykowna, gdyż maturzyście nie podejdą pytania, albo nie wstrzeli się on z odpowiedziami w klucz oczekiwany przez egzaminatorów – kończy ze słabym, nieodwracalnym wynikiem
  • na początku nauki w liceum uczeń wybiera 6 przedmiotów, które będzie zdawał na MM i tylko nad nimi pracuje, nie rozprasza więc swojej uwagi na naukę, która mu nie będzie potrzebna na końcowym egzaminie
  • maturzysta na MM może zaprezentować swój pogląd na zadany temat, ten pogląd może być zupełnie inny niż wyczytany w książkach. Jeśli jednak przedstawi swoje własne przemyślenia, argumentację, przytoczy własne, związane z tym tematem doświadczenia – otrzyma najwyższą ocenę. Znika więc stres „czy prawidłowo odpowiedziałem(am), czy zgodnie z oczekiwaniami klucza?” znany doskonale polskim maturzystom
Od 50% do 80% zajęć edukacyjnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Open Future prowadzonych jest w języku angielskim, w zależności od klasy oraz realizowanego programu. Zajęcia, które prowadzone są w języku polskim  to edukacja polonistyczna oraz edukacja związana z historią i geografią Polski, a także elementy matematyki. Zajęcia polskojęzyczne i anglojęzyczne prowadzone są przez tego samego nauczyciela.

Oczywiście na początkowych etapach edukacji uczniowie mogą odpowiadać nauczycielowi w języku polskim lub swoim języku ojczystym nawet w czasie zajęć anglojęzycznych, jednak nasze doświadczenie pokazuje, że relatywnie szybko starają się komunikować w języku angielskim – początkowo używając pojedynczych słów, a z biegiem czasu – całych zdań. Istotna jest tu konsekwencja nauczyciela – nawet zapytany przez dziecko po polsku, w trakcie zajęć anglojęzycznych udzieli odpowiedzi wyłącznie w języku angielskim.

Docelowo w Liceum uczniowie powinni już rozumieć przekaz nauczyciela, płynnie mówić i pisać swobodnie po angielsku.

Ściany szkoły i tablice w klasach udekorowane są pracami uczniów oraz materiałami wizualnymi pomagającymi przyswajać naturalnie język angielski, a wsparcie asystentów z całego świata uświadamia dzieciom celowość używania tego języka – jako narzędzia międzykulturowej komunikacji.

Open Future jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że realizujemy polską podstawę programową i wydajemy takie same świadectwa jak szkoły publiczne.

Wyróżnia nas jednak sposób nauczania – zamiast nauki pamięciowej, stawiamy na budzenie ciekawości i motywowanie do samodzielnego odkrywania wiedzy. Pracujemy metodą projektową (ang. project-based learning lub inquiry-based learning).

Uczeń może w każdej chwili zmienić szkołę na publiczną lub inną prywatną i z relacji, jakie usłyszeliśmy w innych szkołach certyfikowanych przez IBO wynika, że w nauce radzą sobie lepiej od średniej.

Pewien czas może zająć dziecku dopasowanie się do nowych metod nauki, ale dzieci są tu elastyczne.

Co ważne, od początku edukacji w ramach IBO kładzie się nie tylko nacisk na postęp w nauce, ale też na kształtowanie postawy ucznia, który ma postępować zgodnie z zasadami, być uprzejmy i miły, akceptować odmienność i wielokulturowość. To wymaga pracy również nad umiejętnościami społecznymi. W szkole Open Future dzieci bardzo dużo pracują w grupie, której skład się zmienia, żeby uczniowie nauczyli się wpółpracować z różnymi osobami, nie tylko z najlepszym przyjacielem. Uczą się więc funkcjonować wciąż w innym otoczeniu, przez co nabywają umiejętności szybkiej adaptacji do nowych warunków. Uczniowie szkół IB potrafią szybko rozwiązać konflikt, nawiązać empatyczny kontakt z nowymi rówieśnikami. Zauważycie to Państwo, kiedy odwiedzicie z dzieckiem nowych znajomych, jak szybko się zapozna z ich dziećmi, zainspiruje rozmowę i wspólną zabawę. Ta wrażliwość na innych, ich potrzeby, szacunek do odmiennego zdania, a jednocześnie umiejętność argumentacji i przekonywania do własnej racji pomoże w odnalezieniu się w nowej grupie rówieśniczej.

Jedną z cech dobrego lidera jest umiejętność szybkiej adaptacji, a właśnie formowanie osobowości lidera jest jednym z celów edukacji w filozofii IBO.

„If the teacher is not on fire, neither are the students”. Jeśli nauczyciel nie ma w sobie ognia, nie zapalą się też jego uczniowie. To hasło najlepiej oddaje to, jak ważni dla procesu edukacji dzieci są pełni pasji, doskonale kompetentni i świetnie zmotywowani nauczyciele. Na ten aspekt pracy szkoły kładziemy szczególny nacisk.

Szkolenia

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Open Future przechodzą regularne szkolenia organizowane przez International Baccalaureate Organization. Są to zarówno warsztaty prowadzone stacjonarnie przez światowych ekspertów IBO, jak i takie organizowane w europejskich stolicach – w zeszłym roku było to szkolenie w Lizbonie.

Jedno szkolenie to koszt kilku tysięcy złotych, pokrywany w całości przez szkołę. Sporo więc inwestujemy w kadrę, ponieważ wierzymy, że wykwalifikowany i zmotywowany nauczyciel to odpowiedź na potrzeby współczesnej edukacji.

Szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez naszych pedagogów, ponieważ dają niepowtarzalną szansę nauczenia się metod pracy od najlepszych światowych ekspertów, nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, co umożliwia dalsze konsultacje. Słowa, jakie najczęściej padały po szkoleniach to: inspirujące i motywujące.

Praca w dobrym zespole

W szkole realizującej program IBO bardzo dużo czasu poświęca się na wspólne planowanie pracy w gronie pedagogicznym. Nauczyciele mają za zadanie przedstawić na forum grona swoje zamierzenia, jakie zajęcia przeprowadzą w najbliższym czasie i w jaki sposób. Spotkanie trzeba tak przeprowadzić, żeby wywiązała się kreatywna atmosfera, gdzie każdy nauczyciel będzie mógł liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek, którzy podsuną ciekawe pomysły na inspirujące lekcje. Bardzo ważne jest, aby nie popaść w rutynę i aby każda lekcja dostarczała też nauczycielowi pozytywnych emocji, które muszą się przecież udzielić uczniom. Po zakończeniu okresu projektu grono pedagogiczne ponownie się zbiera i omawia, co się udało zrealizować, co nie poszło zgodnie z planem, co można było zrobić lepiej. Takie spotkania po pierwsze są źródłem wielkiej motywacji dla nauczyciela, kiedy widzi, że nie jest ze swoimi problemami sam, że może liczyć na koleżanki i kolegów. Z drugiej strony raporty z takich spotkań posyłane są do IBO i mają wpływ na ocenę pracy szkoły, co dodatkowo motywuje pedagogów do poważnego traktowania fazy przygotowań i podsumowań pracy. Można powiedzieć – budzi w nich ogień.

Godziwe wynagrodzenie

Oferowane przez nas zarobki, wyższe od średniej w tej grupie zawodowej, mają zapewnić godziwe życie nauczycielom, aby mogli się w pełni poświęcić swojej pracy, bez konieczności podejmowania dodatkowego zatrudnienia w innych placówkach. Po pracy, która nie może trwać dłużej niż 8 godzin dziennie, nauczyciel ma odpocząć i poświęcić czas swojej rodzinie i pasjom. Musi się czuć doceniony, również finansowo, co przełoży się na poczucie wartości własnej pracy i przez to lepszą pracę – właśnie z ogniem. Uwolnione godziny i możliwości zdalnej pracy w wyznaczone dni pozwalają nauczycielom na autonomię pod względem planowania czasu pracy i realizacji powierzonych im zadań.

Nauczyciel ma być autorytetem dla uczniów pod każdym względem, a więc zapewnienie mu dobrego statusu materialnego leży w głęboko pojętym interesie szkoły i jej uczniów. Pogłębianie kompetencji, kreatywność i zaangażowanie będą miały bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie tych kluczowych dla wyników nauczania uczniów ludzi.

Wszystkie te działania mają na celu wykształcenie elitarnej kadry, która będzie realizowała edukację na najwyższym poziomie w ramach filozofii IBO i będzie zdolna do rozpalenie twórczego ognia w uczniach.

Obecnie szkoła działa w Krakowie w budynku przy ul. Kwiecistej 25. Na trzech poziomach mieszczą się sale lekcyjne, sale gimnastyczne, sala taneczna, jadalnia, biblioteka, sala komputerowa oraz biura pracowników.

Liceum

W 2021 roku planujemy uruchomić liceum, które zakończy się Maturą Międzynarodową. Będzie to zwieńczenie naszych wysiłków w celu zapewnienia pełnej edukacji dzieci i młodzieży w duchu IBO.

Nowy budynek

W perspektywie najbliższych lat wybudujemy własny, przestronny budynek, który będzie w stanie pomieścić wszystkie roczniki uczniów, a dodatkowo będzie posiadał własną kuchnię oraz pełnowymiarowe sale gimnastyczne i boisko. Planowana lokalizacja jest bliska obecnej, a jednocześnie dogodna komunikacyjnie dla klientów dowożących dzieci do szkoły z odleglejszych zakątków Krakowa.

Dalsze plany

W dalszych latach planujemy rozwijać sieć szkół pod marką Open Future w innych lokalizacjach Krakowa, a w dalszej perspektywie także w innych miastach, aby umożliwić edukację na najwyższym poziomie dzieciom w całej Polsce. Mamy też nadzieję, że uda się uruchomić programy stypendialne dla dzieci z innych krajów, aby nasi uczniowie mogli nawiązywać kontakty międzynarodowe, które zaprocentują w przyszłości.

Tak, Ministerstwo Edukacji Narodowej aprobuje Maturę Międzynarodową jako egzamin równoważny polskiej maturze.

Polskie wyższe uczelnie w związku z tym przyjmą bez problemu na studia absolwentów Open Future. Ale co ważne – matura międzynarodowa jest respektowana też na większości światowych uczelni. Abiturient może więc wybrać, czy chce studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim, w Nowym Jorku, czy w Londynie. Ciężko dziś powiedzieć, gdzie za te 12 lat młody człowiek będzie chciał kontynuować naukę. Ważne, że będzie miał taką możliwość.

Naszym celem jest zapewnienie edukacji dla dzieci od 3 roku życia co matury. Na każdym etapie są potrzebni inni pedagodzy.

Przedszkole

Nauczyciele muszą posiadać wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie ukończenia studiów na kierunku edukacja wczesnoszkolna.  W każdej grupie pracuje 2 nauczycieli: polsko- oraz anglojęzyczny, który musi bardzo dobrze posługiwać się angielskim. Nauczyciel polskojęzyczny musi rozumieć języka angielski, ponieważ w grupie są dzieci, które nie mówią po polsku.

Szkoła podstawowa

W nauczaniu zintegrowanym nauczyciele muszą posiadać wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowym wymaganiem jest znajomość języka angielskiego. Na tym etapie nauczyciel może już zmieniać język, którym komunikuje się z uczniami, więc w klasie pracuje jeden nauczyciel, który na części zajęć używa polskiego, a na drugiej części angielskiego.

Na lekcjach poszczególnych przedmiotów nauczyciele prowadzą edukację zgodnie ze swoim wykształceniem i uzyskanymi dyplomami.

Liceum

W dalszej perspektywie, planujemy pogodzić pracę tych nauczycieli z edukacją w liceum, które uruchomimy w roku 2021.

Wsparcie w rekrutacji

W kilkuetapowym procesie rekrutacji uczestniczą doświadczeni rekruterzy, a także psycholog, pedagodzy i anglista, których zadaniem jest dobór zestawu cech potrzebnych dla nauczyciela, który podoła dostosowaniu się do odmiennego systemu edukacji, jakim jest filozofia IBO oraz oczywiście pomoc w wyborze kandydata.

Metodyka nauczania w Open Future znacząco różni się od tej w szkołach tradycyjnych, dlatego to ważne, aby już na początku wybrać takich pedagogów, którzy chcą podołać i podołają temu wyzwaniu.

Liczebność klas

Maksymalna liczba dzieci w klasie to 18. Mamy to zapisane w umowie z rodzicami, więc przeniesienie dziecka jest możliwe, jeśli tylko klasa liczy mniej uczniów.

Dni próbne
Uczniom przenoszącym się do Open Future oferujemy bezpłatne dni próbne. Jest to 5 dni, podczas których dziecko ma okazję poznać rówieśników i wychowawcę, nauczyciele – zaobserwować jak dziecko radzi sobie w kontekście edukacyjnym i społecznym, a rodzice – przyjrzeć się bliżej organizacji szkoły i metodyce zajęć. Po dniach próbnych następuje wspólna decyzja rodziców i szkoły o kontynuacji współpracy bądź rezygnacji.

Język angielski

Naszym celem jest, aby dzieci na koniec szkoły podstawowej płynnie posługiwały się językiem angielskim. Jednak na każdym etapie jest możliwość dołączenia do klasy. Nawet, jeśli dziecko wcześniej nie uczyło się w taki sposób, po kilku miesiącach dogoni poziom angielskiego w klasie.

Uczniowie przenoszący się do nas z innych placówek, odbiegający poziomem języka angielskiego od swoich rówieśników w Open Future, zobowiązani są do uczęszczania na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego języka. Podobnie w przypadku uczniów mających kłopoty z językiem polskim – zajęcia wyrównawcze dla nich są również obowiązkowe.

Akceptacja przez grupę

Dzieci w Open Future od początku uczą się współpracować ze wszystkimi w równym stopniu. Jedną z cech ucznia IB jest „Otwarty”, nad czym nauczyciele pracują, aby tę cechę ujawnić w każdym uczniu i utrwalać. Z naszych doświadczeń wynika, że nowe dzieci w klasie są witane ciepło i z ciekawością. Nauczyciel czuwa, aby nowy uczeń dobrze się czuł i szybko zaaklimatyzował.

Szkoła otwarta jest od 7.30 do 17.30.
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o różnych godzinach, od samego rana uczniów zapraszamy więc na świetlicę.
Po zakończeniu lekcji dzieci także spędzają czas w świetlicy szkolnej, mogą też uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oferowanych przez Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury Krakowska Fabryka Talentów.