Kadra pedagogiczna


If the teacher’s not on fire, neither are the students

Nauczyciele Open Future International School utożsamiają się z filozofią International Baccalaureate Organization oraz dysponują biegłą znajomością języka angielskiego. Uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach, także zagranicznych, gdzie oprócz wiedzy teoretycznej, zdobywają doświadczenie praktyczne i mają możliwość kontaktu oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami IBO z całego świata.

Dbając o rozwój naszej placówki umożliwiamy naszym nauczycielom ciągłe rozwijanie się, poprzez udział w konferencjach, a także organizowanie i finansowanie studiów, szkoleń, kursów, warsztatów i innych form rozwoju zawodowego, co znacząco wpływa na jakość realizacji programu na światowym poziomie. Nauczyciele dzięki temu poznają najnowsze metody kształcenia oraz wymieniają doświadczenia z innymi pedagogami, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe i doskonaląc warsztat pedagogiczny, co korzystnie wpływa na proces nauczania dzieci. 

Dołącz do zespołu pedagogicznego Open Future International School and Preschool! 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy.