Strefa rodzica – MyOpenFuture

Łączy rodzica i szkołę oraz dba o dobre relację i współpracę.

MyOpenFuture została stworzona, by wspierać i ułatwiać bieżącą komunikację pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami. Dzięki dostępowi do raportów i innych dokumentów dotyczących edukacji dziecka oraz do treści maili z nauczycielami, pozwala rodzicom na przygotowanie się do rozmowy z nauczycielami. Szybki i wygodny przepływ informacji ze szkołą przyczynia się do polepszenia współpracy. Dba o dobre relacje, dzięki bazie kontaktów oraz możliwości korespondowania bezpośrednio ze strefy rodzica, zarówno ze szkołą jak i innymi rodzicami.

Wszyscy rodzice uczniów Open Future International School oraz przedszkola Open Future otrzymują bezpłatny dostęp do Strefy Rodzica.

Po zalogowaniu się rodzic może zobaczyć:

 • raporty i inne dokumenty dotyczące edukacji dziecka
 • formularz zamawiania i wyboru posiłków w szkole podstawowej i przedszkolu (zgodnie z opisanym menu po polsku i angielsku)
 • dodatkowe materiały zamieszczane przez nauczycieli
 • relacje fotograficzne z zajęć lekcyjnych, wydarzeń szkolnych, wycieczek
 • kalendarz wydarzeń szkolnych, który umożliwia planowanie z wyprzedzeniem
 • stan należnych i uregulowanych płatności
 • aktualny plan lekcji i zajęć dodatkowych
 • dyżury oraz dane kontaktowe nauczycieli,
 • kiedy i z czego odbędzie się sprawdzenie wiedzy ucznia
 • zadane prace projektowe
 • nieobecności swojego dziecka
 • dokumenty szkolne jak np. statut szkoły
 • regulaminy i zasady obowiązujące w szkole i przedszkolu (m.in. regulamin placu zabaw, regulamin jadalni i regulamin świetlicy)
 • wzory upoważnień oraz karty zgłoszeń do świetlicy
 • zasady współpracy ze szkołą i przedszkolem.