Oferta i program przedszkola
27 lip 2013

przedszkole open future umożliwia dzieciom:

 • Dwujęzyczność – codzienny kontakt z językiem angielskim dzięki nauczycielowi, który mówi do dzieci wyłącznie w języku angielskim. Zapraszamy do zapoznania się z kadrą pedagogiczną.
 • Przedszkole realizuje jeden z najlepszych na świecie programów edukacyjno-wychowawczych – Primary Years Programme of the IBO. W ciągu roku szkolnego dzieci w przedszkolu realizują sześć projektów badawczych. Czas trwania jednego projektu to 4-6 tygodni. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi metodyki IBO.

 • Realizowanie podstawy programowej wyznaczonej przez Ministrestwo Edukacji Narodowej.
 • Konferencje dla starszaków czyli specjalne spotkania nauczyciela i rodzica z dzieckiem, które po zakończonym projekcie przedstawia swoje prace, a także opowiada czego się nauczyło podczas realizowanego projektu.

 • Społeczny rozwój dziecka dzięki zajęciom prowadzonym w grupach różnych wiekowo.
 • Rozwój i wzmacnianie 10 cech/postaw z profilu ucznia IB: ciekawość badawcza, samodzielność myślenia, pewność siebie, odwaga, niezależność opinii, wrażliwość artystyczna, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aktywność społeczna, empatia, umiejętność pełnienia różnych ról społecznych. Tu zapoznasz się z profilem ucznia IB.
 • Codzienny kontakt z wielokulturowością dzięki obecności asystentów z różnych stron świata. Poznaj naszych asystentów.
 • Udział w imprezach okolicznościowych, wydarzeniach i spotkaniach odbywających się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi osobami, wizyty teatrzyków itp.). Zachęcamy do zapoznania się z naszym blogiem przedszkolnym gdzie opisujemy ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola.
 • Wspieranie dziecka w poznawaniu świata i odnajdywaniu w nim swego miejsca dzięki wycieczkom edukacyjnym (do muzeów, kin, teatrów, parków, zoo itp.) realizowanych zgodnie z aktualnie przerabianym projektem.
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe przy muzyce płynącej prosto z fortepianu.
 • Udział w zajęciach dodatkowych takich jak: zajęcia teatralne, rytmika, taniec, plastyka, a także szachy, języki obce, nauka gry na instrumencie. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z zajęciami dodatkowymi.
 • Dużo zabawy i radości w otoczeniu kolegów i koleżanek z grupy pod okiem serdecznej i wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej
 • Opiekę psychologa oraz diagnozę logopedyczną dzieci uczęszczających do zerówki

Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły Open Future. Specjalnie dla przedszkolaków jest piaskownica, huśtawki, mały i duży tor przeszkód, stolik z ławeczkami oraz domek zabawowy dla dzieci.
Ponadto wydzielony jest mały ogródek upraw, gdzie dzieci samodzielnie będą hodować roślinki.

Bardzo ważna jest rola rodziców w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Zachęcamy Państwa do wspomagania nauczycieli w realizacji projektu i do udziału w konferencjach: uczeń – rodzice – nauczyciel.

Open Future jako jedyna placówka w małopolsce umożliwia dzieciom z przedszkola kontynuację nauki w systemie IB w szkole podstawowej. Dzieci zapisane do przedszkola Open Future, mają zagwarantowane miejsce w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Open Future. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

 

http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html