Karolina Teernstra
17 sie 2015

Karolina jest nauczycielem wczesnoszkolnym i wychowawcą klasy I BLUE

 

sama o sobie

Wychowywałam się w dwujęzycznej rodzinie. Różnorodność ludzi, ich zachowania, sposób myślenia, tradycja i kultura były dla mnie zawsze czymś oczywistym. To, czego doświadczyłam w swojej pierwszej małej społeczności, ukształtowało moje podejście do świata. Na każdym etapie mojej podróży przez życie, w szkole podstawowej, średniej (klasa dwujęzyczna) czy na studiach pedagogicznych (UP), później na psychologii (UJ) oraz w wielu grupach mniej lub bardziej formalnych ( harcerstwo, szkoła jogi, zespoły muzyczne), wielokulturowość i odmienność stanowiły dla mnie impuls do kreatywnego działania. W szkole średniej, a później na studiach psychologicznych poznałam mechanizmy działania osoby dwujęzycznej. Na pedagogice tematem mojej pracy licencjackiej były ,,Emotywne i kognitywne funkcje piosenki w kształtowaniu muzycznym dzieci sześcioletnich.”Tematyka emocji towarzyszyła mi również w trakcie studiów psychologicznych. Uważam, że tym, co kształtuje nasze postawy, jest przede wszystkim potrzeba miłości i bezpieczeństwa, kiedy zostaną one zaspokojone, młody człowiek może spokojnie i harmonijnie się rozwijać. W pracy z dziećmi stawiam na kreatywność. Podczas pracy w teatrze dla dzieci nauczyłam się jak przyciągać uwagę dziecka i sprawić, żeby stawało się aktywnym i twórczym uczestnikiem działania. Tam zrozumiałam także, że wszystko, w co wkładamy serce, musi się udać!

Moją wielką pasją jest muzyka, chętnie podzielę się nią z moimi podopiecznymi. Z ogromnym entuzjazmem rozpoczynam swoją przygodę z dziećmi w Open Future. Ja podaję im rękę, a one idą wraz ze mną odkrywać świat. Jak powiadają nomadowie ,,Wszystko zaczyna się od drogi, po której łatwo jest przejść przyjaciołom, a która jest nie do przebycia dla nieprzyjaciół”.

http://credit-n.ru/zaymi-na-kartu-blog-single.html