Powitanie Jacka z Kanady
1 mar 2017

W poniedziałek gimnazjaliści z Open Future powitali nowego wolontariusza – Jacka. Przez najbliższe 4 miesiące będzie on wspierać uczniów i nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych. Jako native speaker języka angielskiego i francuskiego z pewnością będzie dla naszych uczniów cennym źródłem wiedzy językowej. http://credit-n.ru/zaymi-nalichnymi-blog-single.html