Prawo karmana
7 mar 2017

Podczas warsztatów dotyczących „Community and Service” uczniowie gimnazjum analizowali pojęcie karmy, znane z dharmicznych religii indyjskich. Celem spotkania było pobudzenie w młodzieży wrażliwości, uważności oraz świadomości znaczenia własnych działań. Dowiedzieli się, iż karma to kosmiczne zasada rządząca Wszechświatem, gdzie każdy czyn (dobry lub zły) ma wpływ nie tylko na otoczenie, ale również na wykonawcę czynu. Innymi słowy: karma oznacza akcję i reakcję lub przyczynę oraz skutek. Młodzież przekonała się, że nawet skromne gesty mają znaczenie i nie należy z nich rezygnować zwłaszcza, gdy przynoszą pozytywne konsekwencje. Analizując zaś bajki filozoficzne gimnazjaliści doszli do wniosku, że należy robić to, co jest słuszne, nawet, jeśli jesteśmy osamotnieni w tym działaniu. Wszak karma jest niczym echo, które można rozumieć nie tylko jako powracający do nas dźwięk, ale także dobro lub zło popełnionych przez nas czynów. Uczniowie uświadomili sobie także, iż każda przyczyna powiązana jest z efektem, który wpływa na wszystkich wokół. Dlatego tak ważne jest czynienie dobra i pomoc tym, którzy tego potrzebują, gdyż każdy z nas ma realny wpływ na swoją społeczność. http://credit-n.ru/blog-single-tg.html