IB w szkole podstawowej
14 maj 2013

Już od początku działaności w szkole podstawowej Open Future wdrażamy filozofię i metodologię IBO na poziomie Primary Years Programme. System ten bardzo się różni od polskiego systemu edukacji, ale pozwala na realizację polskiej podstawy programowej MEN, w przyjazny dla dziecka sposób.

Primary Years Programme

Open Future International School powstała by kształcić świadomych, wszechstronnych, a  przede wszystkim dojrzałych i samodzielnych młodych badaczy, odkrywców i obywateli nowoczesnego świata. Temu modelowi kształcenia sprzyja filozofia międzynarodowego programu edukacyjnego, opracowanego przez International Baccalureate Organization. Działająca od 1968 roku IBO – uważana za jedną z najlepszych fundacji edukacyjnych na świecie – opracowała trzy programy edukacyjno – wychowawcze przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 – 19 lat: Primary Years Programme, Middle Year Programme i kończący cykl nauczania International Baccalureate Diploma (matura międzynarodowa). O absolwentów IB Diploma zabiegają uczelnie wyższe z całego świata, wiedząc jakich dobrych studentów mogą pozyskać.
Open Future International School czyni starania o uzyskanie statusu kandydata do programu IBO  w zakresie Primary Years Programme. Od początku swej działalności wdraża filozofię, metodykę pracy i szkoli nauczycieli w tym zakresie.

Primary Years Programme przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-12 lat, obejmuje okres przedszkola i szkoły podstawowej. Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach metodą interdyscyplinarnych projektów badawczych, obejmujących sześć ścieżek tematycznych:

 1. Kim jesteśmy?
 2. Nasze miejsce w czasie i przestrzeni.
 3. Jak wyrażamy siebie?
 4. Jak jest zorganizowany świat?
 5. Jak my jesteśmy zorganizowani?
 6. Nasza planeta.

Poprzez realizację projektów uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z sześciu grup przedmiotowych:

 • język (language)
 • matematyka (mathematics)
 • nauki ścisłe (sciences)
 • nauki społeczne (social studies)
 • sztuka (arts)
 • edukacja osobista, społeczna i fizyczna (physical, social and personal education)

Międzynarodowy program akcentuje również kształtowanie postaw u dzieci. Każdy uczeń IB jest nagradzany za to, że wykazuje poniższe cechy, są one w ten sposób dzieciom uświadamiane i wzmacniane:

 • BADAJĄCY (inquirer)

  – zadaje pytania, nie boi się tego, bo wie, że w ten sposób może się czegoś nauczyć i dowiedzieć od innych

 • WSZECHSTRONNY (knowledgeable)

  – odkrywa i poznaje wiedzę z różnych dziedzin i potrafi ją połączyć, ponieważ na przykład nauka samej historii to tylko zapamiętywanie dat i wydarzeń, jeśli dołączy do tego geografię, to dowie się, gdzie się te wydarzenia działy, jeśli psychologię – zrozumie, co kierowało postępowaniem ważnych postaci, a dzięki socjologii jasne staną się przyczyny i skutki społeczne

 • MYŚLĄCY (thinker)

  – podejmuje decyzje nie dlatego, że „wszyscy tak robią”, albo ktoś mu tak powiedział, ale zastanawia się i szuka samodzielnie odpowiedzi, myśli krytycznie, czyli rozważa, czy to co widzi i słyszy, to prawda, czy manipulacja

 • KOMUNIKUJĄCY SIĘ (communicator)

  – umie komunikować się z innymi, dzieli się pomysłami, potrafi rozwiązywac konflikty, jeśli spotka osobę o odmiennym zdaniu, to będzie okazja do znalezienia wspólnych poglądów i omówienia z obopólnym szacunkiem różnic

 • KIERUJĄCY SIĘ ZASADAMI (principled)

  – wie co jest właściwe, zdaje sobie sprawę z wagi obowiązujących zasad i konsekwencji ich nieprzestrzegania

 • OTWARTY (open-minded)

  – słucha innych, jest toleranycyjny i ceni rożnorodność świata, wie że czerpiąc z odmiennych kultur i światopoglądów można stworzyć wspaniałe idee

 • OPIEKUŃCZY (caring)

  – troszczy się o świat wokół siebie, o ludzi z lokalnej społeczności, czuje się odpowiedzialny za otoczenie, potrafi także przyjąć wsparcie od innych

 • PODEJMUJĄCY RYZYKO  (risk–taker)

  – wielu ludzi nie realizuje swoich pomysłów i pragnień w obawie przed porażką, rozczarowaniem i wstydem, ale uczniowie IB wiedzą, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, a jednocześnie nigdy nie osiągnie sukcesu ktoś, kto nie spróbuje i nie podejmie rozsądnego ryzyka

 • ZRÓWNOWAŻONY (balanced)

  – dba o siebie i rozwija się w 3 apsektach: intelektualnie, społecznie i fizycznie, bo tylko wtedy człowiek jest zdrowy i spełniony

 • REFLEKSYJNY (reflective)

  – zastanawia się, jak być lepszym i czy podjął właściwą decyzję, wie, że jeśli coś poszło gorzej, jest to najlepszy moment, aby to poprawić

Holistyczne nauczanie, praca w grupach i realizacja interdyscyplinarnych projektów sprawiają, że uczniowie potrafią samodzielnie myśleć i wyciągać własne wnioski. Chętnie angażują się w różne inicjatywy, są znakomitymi obserwatorami, samodzielnie dokonują wyborów, a ich pomysły i decyzje są szanowane. Mają czas na refleksje i zastanowienie się nad otaczającym ich światem.

Podkreślamy, że Primary Years Programme jest spójny z polską ramą programową MEN, co gwarantuje właściwe przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty.

http://credit-n.ru/avtokredit.html