Program stypendialny
21 sty 2015

Jeżeli szczególnie zależy Ci na zapewnieniu najlepszej przyszłości dla Twojego dziecka, bo widzisz, jakie jest uzdolnione i czujesz, że może zostać kimś naprawdę wielkim, a obawiasz się, że nie będzie Cię stać na opłacenie kosztów nauki w Open Future, nadal masz szansę!

Złóż aplikację do Programu Stypendialnego i postaraj się o dofinansowanie na kształcenie swojego dziecka!

Stypendium obejmuje:

 • zwolnienie z opłaty wpisowej
  lub
 • całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat czesnego

Sypendium nie obejmuje:

 • płatne, wybrane zajęcia dodatkowe (zazwyczaj na prośbę rodziców i dzieci)
 • basen (obowiązkowy)
 • wycieczki szkolne
 • wymiany międzynarodowe
 • książki
 • wyżywienie

Aby umożliwić edukację na najwyższym poziomie także dzieciom osób o niższych dochodach, zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie stypednium naukowego, które umożliwi bezpłatną edukację nawet przez 3 lata gimnazjum. Stypendium jednak odnawiane jest co roku. Znacząco szansę na otrzymanie przez dziecko stypendium zwiększą dochody niższe od średniej ze wszystkich złożonych wniosków.

Pierwszeństwo będą miały dzieci wykazujące się ponadprzeciętnymi zdolnościami i umiejętnościami zarówno:

 • naukowymi (uzdolnienia matematyczne, biologiczne, chemiczne itp)
 • sportowymi (osiąganie szczególnych wyników  w różnych dziedzinach sportu)
 • artystycznymi (taniec, śpiew, działania aktorskie itp., uzdolnienia plastyczne)

Każdy kto jest zainteresowany aplikowaniem do programu stypendialnego, musi spełnić następujące warunki:

 1. Wypełnić Formularz Rekrutacji.
 2. Udokumentować szczególne uzdolnienia dziecka w przekonywujący sposób.
 3. Polubić naszą stronę na Facebooku 🙂
 4. Napisać podanie z argumentacją, dlaczego dziecko chce się uczyć w gimnazjum Open Future oraz podać miesięczny dochód osiągnięty w roku 2014 na osobę w rodzinie, który w przypadku całkowitego zwolnienia z opłat nie może być wyższy, niż 1500 zł (miesięcznie na osobę).
 5. Jeśli otrzymacie od nas propozycję stypendium, będzie konieczne jeszcze przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2014 przez rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Umowa o kształceniu dziecka jest podpisana po przyznaniu stypendium.

http://credit-n.ru/offers-zaim/zaymer-online-zaymi.html