Rekrutacja

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO DZIECKA

Szukasz dla swojego dziecka bezpiecznej szkoły, która gwarantuje edukację, wychowanie i opiekę na najwyższym światowym poziomie? Wybierz Open Future International School – szkołę, która wychowuje dzieci na świadomych i odpowiedzialnych obywateli świata poprzez zapewnienie im edukacji najwyższej jakości. 

Witamy w rekrutacji on-line Open Future International School, Preschool i High School. Zapisy do szkoły podstawowej, przedszkola i liceum możliwe są przez cały rok szkolny, w miarę dostępnych miejsc w poszczególnych klasach lub grupach.

Mamy nadzieję, że poniżej przedstawione kroki rekrutacji ułatwią proces zapisu:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego – po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem i zaprosimy na spotkanie informacyjne.
 2. Spotkanie z przedstawicielem szkoły, podczas którego opowiemy o naszej szkole, przedszkolu lub liceum, oprowadzimy Państwa po budynkach, a także odpowiemy na wszystkie pytania.
 3. Rozpoczęcie procedury przyjęcia (w przypadku zainteresowania zapisem):

   
  Przy zapisie do klasy I obowiązkowe jest badanie pedagogiczne, podczas którego zostanie oceniona gotowość dziecka do podjęcia nauki w nadchodzącym roku szkolnym. Badanie to jest dodatkowo płatne. Pierwszeństwo w rekrutacji do klasy I mają wychowankowie Open Future International Preschool.W przypadku rekrutacji uzupełniającej do klas 2-8 uczeń ma możliwość skorzystania z bezpłatnego tygodnia próbnego, podczas którego będzie miał okazję poznać rówieśników i nauczycieli. Rodzice z kolei będą mogli przekonać się, jak szkoła funkcjonuje w praktyce oraz będą mieli możliwość bliższego przyjrzenia się metodyce stosowanej w Open Future. W czasie trwania tygodnia próbnego uczeń ma sprawdzany poziom znajomości języka angielskiego, po to by szkoła w razie konieczności mogła zaplanować wdrożenie wsparcia w wyrównaniu poziomu języka angielskiego lub polskiego. Po tygodniu próbnym szkoła i rodzice wspólnie ustalają czy decydują na kontynuację współpracy.
 4. Podpisanie umowy o kształcenie wraz załącznikami oraz dostarczenie wymaganych dokumentów.
 5. Uregulowanie wszelkich należności wynikających z umowy.

Dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy:

 • kserokopia lub odpis aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o gotowości szkolnej w przypadku zapisu do klasy 1
 • ostatnio otrzymane świadectwo ukończenia szkoły
 • w przypadku uczniów z zagranicy zaświadczenie lub raport posiadający informacje o ocenach i umiejętnościach dziecka

Zapisy są realizowane według kolejności zgłoszeń. Rodzeństwo uczniów i wychowanków Open Future International School,  Preschool i High School mają pierwszeństwo w rekrutacji.
W przypadku braku miejsc w danej klasie szkolnej lub grupie przedszkolnej istnieje możliwość wpisania dziecka na listę oczekujących.

Zapraszamy do wypełnienia formularza:

 

W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację: 508 424 764