Szkoła kandydacka International Baccalaureate Diploma Programme

 Jesteśmy szkołą kandydacką do programu matury międzynarodowej IB

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Open Future International School w Krakowie
jest szkołą kandydacką do programu matury międzynarodowej IB. Statut szkoły kandydackiej
otrzymaliśmy 22 lutego 2022 roku.

Program matury międzynarodowej Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP) to wymagający akademicko program dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Jest uznawany i szanowany
przez ponad 2000 instytucji, w tym wiodące uniwersytety na całym świecie, m.in. w Wielkiej
Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze i Tajlandii. Program ma na celu rozwój
intelektualny, emocjonalny i etyczny uczniów.

Program matury międzynarodowej IB trwa dwa lata (tzn. w klasach III i IV LO) i kończy się
egzaminami zewnętrznymi. Uczniowie są oceniani wewnętrznie: nauczyciele monitorują
systematyczną pracę uczniów oraz stopień przyswajania wiedzy z wybranych kursów. Otrzymują
informacje zwrotne na temat postępów w nauce oraz stopnia realizacji wymagań DP (na podstawie
tradycyjnych narzędzi pomiaru oraz podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami/opiekunami
prac badawczych).

 

Placówki edukacyjne Open Future:

 

 

 

Oferta edukacyjna Open Future International High School 2023/2024