Opieka logopedyczna

„… aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”


Juliusz Słowacki

Umiejętność posługiwania się językiem umożliwia nabywanie wiedzy o świecie i wyrażanie własnych myśli, intencji, przekonań. Za jego pośrednictwem dziecko interpretuje, kategoryzuje i wartościuje zjawiska zachodzące w jego otoczeniu. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają na całokształt jego funkcjonowania, dlatego tak ważne jest ich wczesne wykrywanie i podejmowanie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.

Zajęcia logopedyczne mają na celu likwidowanie wad wymowy oraz ćwiczenie słuchu fonemowego. Celem terapii logopedycznej jest zatem usuwanie wszelkich zakłóceń i nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka (tj. wady wymowy, niepłynność mówienia), rozwijanie sprawności językowej, komunikacyjnej, a także stymulacja rozwoju mowy i wyrównywanie jego opóźnień. W jej toku usprawniane są także inne obszary funkcjonowania dziecka, nieodłącznie związane z mową i komunikacją. Wybór metod wykorzystywanych w czasie zajęć uwarunkowany jest zwykle rodzajem zaburzenia, a podejmowane aktywności zawsze dostosowane są do indywidualnych predyspozycji i możliwości psychofizycznych dziecka.  Podczas zajęć dzieci poszerzają także swoje słownictwo, uczą się pięknego wysławiania.

communication-1991848_640

W zajęciach logopedycznych uczestniczą zarówno podopieczni przedszkola (także ci najmłodsi, od 3 roku życia), jak i uczniowie szkoły podstawowej. Należy pamiętać, że terapia logopedyczna podjęta w młodszym wieku przynosi zwykle szybsze efekty i pozwala zapobiegać niechcianym konsekwencjom zaburzeń mowy w przyszłości. Jej efektywność jest ponadto nieodłącznie związana z systematycznymi ćwiczeniami dziecka w domu – zalecanymi przez logopedę i prowadzonymi w oparciu o przekazywane materiały.

Na początku roku szkolnego we wrześniu prowadzone są bezpłatne diagnozy logopedyczne, na podstawie których kwalifikujemy uczniów do zajęć logopedycznych, które są odpłatne i dobrowolne.

Standardy zajęć logopedycznych w Open Future International School:

  • Zajęcia prowadzone są indywidualnie, odbywają się raz w tygodniu (chyba, że istnieją ku temu inne zalecenia).
  • Czas trwania zajęć to 45 minut, a koszt wynosi 145 zł.

Zajęcia logopedyczne prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani logopedzi.