Opłaty

Oferta dla uczniów Open Future International School zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do nowoczesnej edukacji z uwzględnieniem realizacji polskiej podstawy programowej zgodnie z filozofią IBO.

Oferta jest tak skonstruowana, aby rodzice nie musieli zajmować się zakupem wyprawki i ewentualnym jej uzupełnianiem w ciągu roku szkolnego. Takie rozwiązanie jest wygodne i komfortowe także dla naszych uczniów, którzy zawsze mają zapewnione w szkole materiały edukacyjne na zajęcia. Wycieczki, na które uczniowie wyjeżdżają, aby poszerzyć swoją wiedzę o projekcie, są także ujęte w czesnym.

Koszty edukacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Open Future International School z Oddziałami Dwujęzycznymi w roku szkolnym 2021/22 to:

2 500 PLN  – jednorazowa opłata wpisowa na cały cykl edukacji od 1 do 8 klasy

16 800 PLN  – opłata roczna – 1 680 PLN x 10 miesięcy

BONUSY:

  • Specjalne zniżki dla uczniów kontynuujących edukację w Open Future
  • 10% na 2. dziecko będące uczniem Open Future
  • 20% na 3. dziecko będące uczniem Open Future
  • 30% na 4. i kolejne dziecko będące uczniem Open Future
  • Badanie gotowości szkolnej 100 PLN –  gratis tylko dla uczniów zerówki Open Future

Gwarantujemy bezpłatny tydzień próbny przy rekrutacji w ciągu roku szkolnego!

Pierwszeństwo zapisu do szkoły podstawowej ma rodzeństwo już zapisanych dzieci i uczniów do Open Future International School and Preschool.

Oferujemy program stypendialny umożliwiający edukację uczniom z niższym dochodem na osobę w rodzinie.

Czesne zawiera:

– Edukację dwujęzyczną w certyfikowanej szkole międzynarodowej IBO
– Podręczniki i karty pracy
– Realizację polskiej podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej
– Opiekę na świetlicy dla klas 1-5 w godzinach otwarcia szkoły 7:30 – 17:30
– Dodatkowe zajęcia ponad ramowy program nauczania (w sprawie szczegółów prosimy o kontakt z sekretariatem)
– Materiały szkolne (bloki, teczki, papiery kolorowe itp.)
– Wycieczki projektowe w trakcie lekcji (jednodniowe, na terenie małopolski)
– Warsztaty w szkole
– Opiekę psychologa i pedagoga
– Udział w eventach i konkursach szkolnych
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze
– Diagnozę logopedyczna dla uczniów klas I gratis
– Ubezpieczenie NNW szkolne dla ucznia

Czesne nie zawiera:

– wyżywienia, obowiązkowego w klasach 1-5
– Obowiązkowych mundurków szkolnych
– Obuwia zamiennego wymaganego na terenie szkoły
– Stroju na zajęcia sportowe i pływania (dla klas 1-3)
– Plecaka szkolnego i wyposażonego piórnika
– Wycieczek wielodniowych (w tym zielonych szkół) i wymian międzynarodowych

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE: 70 zł za godzinę zajęć/uczeń
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW: od 30 zł za godzinę zajęć/uczeń
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: od 30 zł za godzinę zajęć/uczeń
ZAJĘCIA DODATKOWE: płatne zgodnie z ofertą na dany rok szkolny