Warsztaty dla uczniów klas 4-6
17 wrz 2013

Już za 2 lata planujemy uruchomić gimanzjum Open Future. Nauka w duchu IB, jaką zaoferujemy, może znacznie różnić się od tego, do czego dzieci przyzwyczajają się ucząc się obecnie w swojej szkole podstawowej. Po pierwsze naukę będziemy prowadzić poprzez doświadczenia i samodzielne odkrywanie wiedzy, po drugie będzie to praca projektowa w mniejszych i większych grupach, a po trzecie część lekcji nauczyciel będzie prowadził po angielsku. Już od tego roku uczniowie szkół podstawowych będą mogli przygotować się do odmiennego sposobu nauki, jaki będziemy wdrażać w szkole, aby przyjemniej, w mniejszym stresie i skuteczniej uczyć się w nowej szkole. Warsztaty są więc z jednej strony szansą na pogłębienie i odkrycie na nowo wiedzy, którą dzieci poznają w swojej szkole, z drugiej nabycie nowych umiejętności nadawczych i językowych.

Warsztaty dla uczniów klas 4, 5 i 6

Zajęcia będą prowadzone metodą projektową według założeń IBO w dwóch językach: polskim i angielskim. Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach dzieci utrwalą i uzupełnią materiał przerabiany w szkole w sposób przyjazny oraz najbardziej dostępny dla nich, a więc zaprocentuje to już teraz, w szkole podstawowej. Zdobytą wiedzę będą potrafiły wykorzystać w życiu codziennym. Zajęcia są prowadzone w ciekawy i dostosowany do wieku dzieci sposób. Oparte są na doświadczeniach i na pracy w grupie. Nauczyciel część zajęć prowadzi w języku angielskim, a część w języku polskim, dzięki temu dodatkowo dzieci uczą się języka angielskiego w efektywny i praktyczny sposób, przyswajając go szybko i naturalnie. 

Proponowane zajęcia pozwolą dzieciom poznać zagadnienia związane z takimi dziedzinami jak: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, a także muzyka i taniec.

Warsztaty są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem.

Zapoznaj się z poniżej wymienionymi rodzajami warsztatów i napisz do nas, które dla Twojego dziecka są najbardziej interesujące – nasz mail to:  warsztaty@openfuture.edu.pl 

matematyczno – informatyczne to zajęcia, które wprowadzą Twoje dziecko w świat przyjaznych przedmiotów ścisłych, a także nauczą go obsługi komputera i programów graficznych.

  • Cena 700 zł za semestr (14 zajęć po 1,5 godziny), grupy od 8 do 12 osób 

biologiczno – chemiczne to zajęcia na których Twoje dziecko wyrobi sobie umiejętność obserwacji, samodzielnego myslenia i formułowania wniosków.

  • Cena 700 zł za semestr (14 zajęć po 1,5 godziny), grupy od 8 do 12 osób

– artystyczne – zajęcia taneczne, dzięki którym Twoje dziecko zapozna się z różnymi stylami tańca i będzie mogło doskonalić wybraną przez siebie dyscypilnę taneczną pod okiem najlepszych trenerów.

  • Cena 420 zł za semestr (14 zajęć po 50 minut), grupy od minimum 8 osób

– muzyczne – nauka gry na instrumentach prowadzona przez znaną i cenioną kadrę z krakowskiej Szkoły Muzycznej nr 1 im. B. Rutkowskiego.

  • Cena 560 zł za semestr (14 zajęć po 50 minut)

Rozpoczęcie zajęć – październik 2013, zakończenie 31.01.2014.

Miejsce – Szkoła Open Future International School ul. Kwiecista 25

Dokładny rozkład zajęć zostanie opublikowany po zebraniu odpowiedniej liczby osób

http://credit-n.ru/calc.html