Wielkie religie świata
18 sty 2017

Jako zakończenie działu na temat religioznawstwa, uczniowie klas IV podczas lekcji etyki prezentowali swoje plakaty opisujące jedną z wybranych wielkich religii świata: buddyzm, hinduizm, islam, judaizm lub chrześcijaństwo. Dzięki zaangażowaniu w projekt utrwalili poznane wcześniej wiadomości, a także rozwinęli cechy „Wszechstronny” i „Otwarty”, gdyż poznanie innych religii umożliwiła im poszerzenie horyzontów myślowych. http://credit-n.ru/calc.html