Wymiana uczniów z Warszawy
10 kw. 2018

W ubiegły czwartek uczniowie klas 3 wraz z odwiedzającymi nas dziećmi z zaprzyjaźnionej szkoły Monnet International School w Warszawie, mieli okazję brać udział w warsztatach przygotowanych przez kadrę naszej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w trzech różnych zajęciach, gdzie mogli zapoznać się bliżej z kulturą krakowską. Wszyscy z zaciekawieniem uczyli się tańczyć krakowiaka pod okiem instruktorów. Następnie zapoznali się z wybranymi legendami krakowskimi i starali się w kreatywny sposób wymyślić zakończenie poznanych historii. Oczywiście podczas warsztatów nie mogło również zabraknąć nawiązania do obecnego bloku badawczego: „Zależności projektu i struktury budynków od warunków środowiska oraz dostępnych materiałów”, w trakcie którego są obecnie obie szkoły.

W związku z tym ostatnie warsztaty miały na celu zapoznać uczniów ze współczesną architekturą Krakowa. 😀👍 http://credit-n.ru/zaymi-online-blog-single.html