Zajęcia dodatkowe
31 lip 2013

Przedszkole Open Future zdając sobie sprawę jak ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowaczej są zajęcia dodatkowe, proponuje duży ich wybór w ramach zajęć popołudniowych. Założeniem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań dzieci, poszerzania wiedzy, rozbudzanie chęci do działania i rozwijania ich pasji. Proponowana różnorodność aktywności sprawia, że dzieci kostruktywnie spędzają czas w przedszkolu.

Wykaz zajęć dodatkowych zawartych w czesnym:

Zajęcia plastyczne

 • zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik i niekonwencjonalnych materiałów plastycznych
 • rozwijanie myślenia twórczego, kreatywności
 • integrowanie dzieci w grupie
 • umiejętności pracy w zespole przez przygotowanie wspólnych projektów
 • udział w konkursach plastycznych
 • działalność plastyczna z wykorzystaniem programu komputerowego Paint
 • wycieczki do Muzeum Sztuki i oglądanie wybranych wystaw

Zajęcia taneczne

 • rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem piosenki
 • kształcenie koordynacji ruchowej
 • wyrabianie poczucia rytmu
 • umiejętność panowania nad własnym ciałem
 • zapoznanie z różnymi technikami tanecznymi
 • przygotowanie prostych układów tanecznych

Zajęcia teatralne

 • uwrażliwianie na sztukę
 • aktywny udział dzieci w tworzeniu sztuki
 • ćwiczenie wystąpień przed publicznością (przydatne w prezentacjach)
 • nauka pracy w grupie i brania odpowiedzialności za wspólne dzieło

Zajęcia muzyczne

 • obejmują: śpiew, ruch przy muzyce i słuchanie muzyki
 • rozwijanie indywidualnych zdolności muzycznych uczniów

 

Istnieje możliwość zorganizowania za dodatkową dopłatą:

 • nauki dodatkowego języka obcego np. język hiszpański, język chiński, język niemiecki (minimum 5 osób)
 • nauki gry na wybranych instrumencie 
 • nauki pływania
 • nauka tańca towarzyskiego
 • balet
 • taniec współczesny

http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html