Zajęcia plastyczno-manualne
9 lut 2014
  • zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik i niekonwencjonalnych materiałów plastycznych
  • rozwijanie myślenia twórczego, kreatywności
  • integrowanie dzieci w grupie
  • umiejętności pracy w zespole przez przygotowanie wspólnych projektów
  • udział w konkursach plastycznych
  • działalność plastyczna z wykorzystaniem programu komputerowego Paint
  • wycieczki do Muzeum Sztuki i oglądanie wybranych wystaw
  • obejmują: śpiew, ruch przy muzyce i słuchanie muzyki
  • rozwijanie indywidualnych zdolności muzycznych uczniów

http://credit-n.ru/trips.html