Zajęcia taneczno-rytmiczne
9 lut 2014
  • rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem piosenki
  • kształcenie koordynacji ruchowej
  • wyrabianie poczucia rytmu
  • umiejętność panowania nad własnym ciałem
  • zapoznanie z różnymi technikami tanecznymi
  • przygotowanie prostych układów tanecznych

http://credit-n.ru/about.html