A co jeśli dziecko będzie musiało zmienić szkołę? Czy poradzi sobie w innej szkole?
23 maj 2013

To bardzo często zadawane pytanie, które niepokoi wielu rodziców. W Open Future dziecko przerabia ten sam materiał i przyswaja te same wiadomości, co w szkole publicznej.

Różni się sposób nauczania – zamiast nauki pamięciowej – budzenie ciekawości i motytowanie do samodzielnego odkrywania wiedzy. Uczeń może więc w każdej chwili zmienić szkołę na publiczną i z relacji, jakie usłyszeliśmy w innych szkołach certyfikowanych przez IBO wynika, że w nauce radzą sobie lepiej od średniej. Krótki czas może zająć dopasowanie się do nowych metod nauki, ale dzieci są tu elastyczne.

Co ważne, od początku edukacji w ramach IBO kładzie się nie tylko nacisk na postęp w nauce, ale też na kształtowanie postawy ucznia, który ma postępować zgodnie z zasadmi, być uprzejmy i miły, akceptować odmienność i wielokulturowość. To wymaga pracy również nad umiejętnościami społecznymi. W szkole Open Future dzieci będą dużo pracować w grupie, której skład będzie się zmieniał. Uczą się więc funkcjonować wciąż w innym otoczeniu, przez co nabywają umiejętności szybkiej adaptacji do nowych warunków. Uczniowie szkół IB potrafią szybko rozwiązać konflikt, nawiązać empatyczny kontakt z nowymi rówieśnikami. Zauważycie to Państwo, kiedy odwiedzicie z dzieckiem nowych znajomych, jak szybko się zapozna z ich dziećmi, zainspiruje rozmowę i wspólną zabawę. Ta wrażliwość na innych, ich potrzeby, szacunek do odmiennego zdania, a jednocześnie umiejętność argumentacji i przekonywania do własnej racji pomoże w odnalezieniu się w nowej grupie równieśniczej.

Jedną z cech dobrego lidera jest umiejętność szybkiej adaptacji, a właśnie formowanie osobowiści lidera jest jednym z celów edukacji w filozofii IBO.

http://credit-n.ru/offers-zaim/zaym-na-kartu_migcredit.html