Znaczenie pomocy
25 paź 2016

Gimnazjaliści Open Future International School kształtują swoją postawę społeczną dzięki aktywnościom podejmowanym w ramach Community and Service. Regularnie uczestnicząc w comiesięcznych warsztatach i spotkaniach, przygotowują się do samodzielnego, bezinteresownego i aktywnego niesienia pomocy innym. W czasie zajęć dzielą się swoimi pomysłami i refleksjami, dyskutują, pytają oraz – co najważniejsze – współpracują, ucząc się empatii i rozwiązując różnorodne zadania problemowe. http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html