Słowo od właścicieli

Szanowni Rodzice,

Open Future to tętniące życiem miejsce pełne roześmianych, otwartych i aktywnych dzieci. Jak można oczekiwać od szkoły IB, naszą główną zasadą jest „bądź otwarty i miły„. Spotykając naszych uczniów na korytarzach lub poza szkołą możesz porozmawiać z nimi na wiele interesujących tematów lub po prostu pobawić się.
Dzięki
temu są grupą współpracujących i wspierających siebie nawzajem przyjaciół.

Aby to osiągnąć, zakładając szkołę od początku podjęliśmy wyzwanie wdrożenia najwyższych standardów edukacji opracowanych przez International Baccalaureate Organization, a tym samym sprawdzonych i doskonalonych w tysiącach cenionych i elitarnych szkół na całym świecie. Podstawą edukacji w Open Future jest polska podstawa programowa wzbogacona o wiele zagadnień i kompetencji właściwych dla międzynarodowych szkół. Dzięki temu mamy pewność, że każdego dnia przygotowujemy naszych uczniów do życia w przyszłości.

Będąc dumnymi z osiągnięć edukacyjnych naszych podopiecznych wspieramy u nich rozwój takich wartości jak uprzejmość, życzliwość, pewność siebie oraz szacunek. Uczymy ich, jak dawać więcej lokalnej i globalnej społeczności, niż brać dla siebie.
Dzięki
temu nasi absolwenci kierują się silnym poczuciem odpowiedzialności za swoje otoczenie rozkwitając jako świadomi i troskliwi obywatele świata.

Anna i Karol Tomczyk

Założyciele i właściciele Open Future International School and Preschool